Bài 15: Cho a, b, c là các số thực dương, abc = 1. 


Tìm GTLN của biểu thức
Bài giải:

Từ điều kiện đã cho ta viết lại thành: xyz = 1 ; x, y, z > 0


Vậy Max P = 1, Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = 1, suy ra a = b = c = 1
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top