Điểm chuẩn trúng tuyển vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện nghiên cứu đào tạo Việt  - Anh, Khoa Công nghệ, Khoa Công nghệ thông tin  - ĐH Đà Nẵng năm học 2017 - 2018.


Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Đà Nẵng năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG STT+Mã trường gửi 8785

Trong đó:
Mã trường là mã trường/ mã khoa - ĐH Đà Nẵng
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào Ngành Công nghệ thông tinSTT là 2; Khoa Công nghệ thông tin (mã DDI)

Soạn tin: HG 2DDI gửi 8785

Cụ thể như sau:
1. Khoa CNTT (DDI)
STT
KHOA CNTT (DDI)
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Quản trị kinh doanh
Soạn: HG 1DDI gửi 8785
2
Công nghệ thông tin
Soạn: HG 2DDI gửi 8785
3
Công nghệ kỹ thuật máy tính
Soạn: HG 3DDI gửi 8785

2. Khoa Công nghệ (DDC)
STT
KHOA CÔNG NGHỆ (DDC)
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Soạn: HG 1DDC gửi 8785
2
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Soạn: HG 2DDC gửi 8785
3
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Soạn: HG 3DDC gửi 8785
4
Công nghệ Kỹ thuật Điện. Điện tử
Soạn: HG 4DDC gửi 8785
5
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Soạn: HG 5DDC gửi 8785
6
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Soạn: HG 6DDC gửi 8785

3. Khoa Y  Dược (DDY)
STT
KHOA Y - DƯỢC
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Y đa khoa
Soạn: HG 1DDY gửi 8785
2
Dược học
Soạn: HG 2DDY gửi 8785
3
Điều dưỡng
Soạn: HG 3DDY gửi 8785
4
Răng - Hàm - Mặt
Soạn: HG 4DDY gửi 8785

4. Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (DDV)
STT
VIỆN NGHIÊN CỨU
VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Khoa học Y sinh
Soạn: HG 1DDV gửi 8785
2
Khoa học và Kỹ thuật máy tính
Soạn: HG 2DDV gửi 8785
3
Quản trị và kinh doanh quốc tế
Soạn: HG 3DDV gửi 8785

5. Phân hiệu ĐH Dà Nẵng tại Kon Tum (DDP))
STT
PHÂN HIỆU ĐH Đà Nẵng
TẠI KONTUM
Soạn tin xem ĐC2017
1
Giáo dục Tiểu học
Soạn: HG 1DDP gửi 8785
2
Sư phạm Toán học
Soạn: HG 2DDP gửi 8785
3
Kinh tế
Soạn: HG 3DDP gửi 8785
4
Quản trị kinh doanh
Soạn: HG 4DDP gửi 8785
5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Soạn: HG 5DDP gửi 8785
6
Kinh doanh thương mại
Soạn: HG 6DDP gửi 8785
7
Tài chính - ngân hàng
Soạn: HG 7DDP gửi 8785
8
Kế toán
Soạn: HG 8DDP gửi 8785
9
Kiểm toán
Soạn: HG 9DDP gửi 8785
10
Luật kinh tế
Soạn: HG 10DDP gửi 8785
11
Công nghệ Sinh học
Soạn: HG 11DDP gửi 8785
12
Công nghệ thông tin
Soạn: HG 12DDP gửi 8785
13
Kỹ thuật điện. điện tử
Soạn: HG 13DDP gửi 8785
14
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Soạn: HG 14DDP gửi 8785
15
Kinh tế xây dựng
Soạn: HG 15DDP gửi 8785
16
Kinh doanh nông nghiệp
Soạn: HG 16DDP gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top