Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) và giáo dục nghề nghiệp công lập cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Theo đó, về mức thu học phí, Bộ GDĐT đề nghị các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học 2017-2018 như đã báo cáo Bộ GDĐT.
Bộ cũng đề nghị các địa phương cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, phổ thông, các cơ sở giáo dục cần cam kết và nghiêm túc thực hiện. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.
Với các cơ sở giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc trung ương, cần thu học phí năm học 2017-2018 không vượt mức trần học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015
Về thời điểm thu học phí, Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm đối với các trình độ đào tạo để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời phải cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.
Theo LĐO
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top