Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm học 2017 - 2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG STT+DTT gửi 8785
Trong đó:
DTT là mã trường ĐH Tôn Đức Thắng
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Dược học, khối A00,B00STT là 1
Soạn tin: HG 1DTT gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển năm hoạc 2017 - 2018 vào ĐH Tôn Đức Thắng như sau: 
STT
ĐH Tôn Đức Thắng (DTT)
Tổ hợp
Soạn tin
1
Dược học
A00,B00
Soạn: HG 1DTT gửi 8785
2
Kinh doanh quốc tế
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 2DTT gửi 8785
3
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 3DTT gửi 8785
4
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 4DTT gửi 8785
5
Luật
A00,A01,C00,D01
Soạn: HG 5DTT gửi 8785
6
Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành)
A01,C00,C01,D01
Soạn: HG 6DTT gửi 8785
7
Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch)
A01,C00,C01,D01
Soạn: HG 7DTT gửi 8785
8
Thiết kế công nghiệp
H00,H01,H02
Soạn: HG 8DTT gửi 8785
9
Thiết kế đồ họa
H00,H01,H02
Soạn: HG 9DTT gửi 8785
10
Thiết kế thời trang
H00,H01,H02
Soạn: HG 10DTT gửi 8785
11
Thiết kế nội thất
H00,H01,H02
Soạn: HG 11DTT gửi 8785
12
Ngôn ngữ Anh
D01,D11
Soạn: HG 12DTT gửi 8785
13
Ngôn ngữ Trung Quốc
D01,D04,D11,D55
Soạn: HG 13DTT gửi 8785
14
Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh)
D01,D04,D11,D55
Soạn: HG 14DTT gửi 8785
15
Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)
A01,D01,T00,T01
Soạn: HG 15DTT gửi 8785
16
Kế toán
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 16DTT gửi 8785
17
Tài chính - Ngân hàng
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 17DTT gửi 8785
18
Quan hệ lao động
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 18DTT gửi 8785
19
Xã hội học
A01,C00,C01,D01
Soạn: HG 19DTT gửi 8785
20
Công tác xã hội
A01,C00,C01,D01
Soạn: HG 20DTT gửi 8785
21
Bảo hộ lao động
A00,B00,C02
Soạn: HG 21DTT gửi 8785
22
Khoa học môi trường
A00,B00,C02
Soạn: HG 22DTT gửi 8785
23
Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước)
A00,B00,C02
Soạn: HG 23DTT gửi 8785
24
Toán ứng dụng
A00,A01,C01
Soạn: HG 24DTT gửi 8785
25
Thống kê
A00,A01,C01
Soạn: HG 25DTT gửi 8785
26
Khoa học máy tính
A00,A01,C01
Soạn: HG 26DTT gửi 8785
27
Truyền thông và mạng máy tính
A00,A01,C01
Soạn: HG 27DTT gửi 8785
28
Kỹ thuật phần mềm
A00,A01,C01
Soạn: HG 28DTT gửi 8785
29
Kỹ thuật hóa học
A00,B00,C02
Soạn: HG 29DTT gửi 8785
30
Công nghệ sinh học
A00,B00,D08
Soạn: HG 30DTT gửi 8785
31
Kiến trúc
V00,V01
Soạn: HG 31DTT gửi 8785
32
Quy hoạch vùng và đô thị
A00,A01,V00,V01
Soạn: HG 32DTT gửi 8785
33
Kỹ thuật công trình xây dựng
A00,A01,C01
Soạn: HG 33DTT gửi 8785
34
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A00,A01,C01
Soạn: HG 34DTT gửi 8785
35
Kỹ thuật điện, điện tử
A00,A01,C01
Soạn: HG 35DTT gửi 8785
36
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A00,A01,C01
Soạn: HG 36DTT gửi 8785
37
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
A00,A01,C01
Soạn: HG 37DTT gửi 8785
38
Chương trình đào tạo trình độ đại học Chất lượng cao (Tp.HCM)


39
Ngôn ngữ Anh
D01,D11
Soạn: HG 39DTT gửi 8785
40
Kế toán
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 40DTT gửi 8785
41
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 41DTT gửi 8785
42
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 42DTT gửi 8785
43
Kinh doanh quốc tế
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 43DTT gửi 8785
44
Tài chính - Ngân hàng
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 44DTT gửi 8785
45
Luật
A00,A01,C00,D01
Soạn: HG 45DTT gửi 8785
46
Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch)
A01,C00,C01,D01
Soạn: HG 46DTT gửi 8785
47
Khoa học môi trường
A00,B00,C02
Soạn: HG 47DTT gửi 8785
48
Công nghệ sinh học
A00,B00,D08
Soạn: HG 48DTT gửi 8785
49
Khoa học máy tính
A00,A01,C01
Soạn: HG 49DTT gửi 8785
50
Kỹ thuật phần mềm
A00,A01,C01
Soạn: HG 50DTT gửi 8785
51
Kỹ thuật công trình xây dựng
A00,A01,C01
Soạn: HG 51DTT gửi 8785
52
Kỹ thuật điện, điện tử
A00,A01,C01
Soạn: HG 52DTT gửi 8785
53
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A00,A01,C01
Soạn: HG 53DTT gửi 8785
54
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
A00,A01,C01
Soạn: HG 54DTT gửi 8785
55
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC


56
Ngôn ngữ Anh
D01,D11
Soạn: HG 56DTT gửi 8785
57
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 57DTT gửi 8785
58
Kế toán
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 58DTT gửi 8785
59
Luật
A00,A01,C00,D01
Soạn: HG 59DTT gửi 8785
60
Công nghệ sinh học
A00,B00,D08
Soạn: HG 60DTT gửi 8785
61
Kỹ thuật phần mềm
A00,A01,C01
Soạn: HG 61DTT gửi 8785
62
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG


63
Ngôn ngữ Anh
D01,D11
Soạn: HG 63DTT gửi 8785
64
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 64DTT gửi 8785
65
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS)
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 65DTT gửi 8785
66
Kế toán
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 66DTT gửi 8785
67
Luật
A00,A01,C00,D01
Soạn: HG 67DTT gửi 8785
68
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU


69
Kế toán
A00,A01,C01,D01
Soạn: HG 69DTT gửi 8785
70
Khoa học môi trường
A00,B00,C02
Soạn: HG 70DTT gửi 8785
71
Kỹ thuật phần mềm
A00,A01,C01
Soạn: HG 71DTT gửi 8785
72
Kỹ thuật điện, điện tử
A00,A01,C01
Soạn: HG 72DTT gửi 8785
73
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
A00,A01,C01
Soạn: HG 73DTT gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top