Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm học 2017 - 2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG STT+DDS gửi 8785

Trong đó:
DDS là mã trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Giáo dục mần nonSTT là 1

Soạn tin: HG 1DDS gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Giáo dục Mầm non
Soạn: HG 1DDS gửi 8785
2
Giáo dục Tiểu học
Soạn: HG 2DDS gửi 8785
3
Giáo dục Chính trị
Soạn: HG 3DDS gửi 8785
4
Sư phạm Toán học
Soạn: HG 4DDS gửi 8785
5
Sư phạm Tin học
Soạn: HG 5DDS gửi 8785
6
Sư phạm Vật lý
Soạn: HG 6DDS gửi 8785
7
Sư phạm Hoá học
Soạn: HG 7DDS gửi 8785
8
Sư phạm Sinh học
Soạn: HG 8DDS gửi 8785
9
Sư phạm Ngữ văn
Soạn: HG 9DDS gửi 8785
10
Sư phạm Lịch sử
Soạn: HG 10DDS gửi 8785
11
Sư phạm Địa lý
Soạn: HG 11DDS gửi 8785
12
Sư phạm Âm nhạc
Soạn: HG 12DDS gửi 8785
13
Việt Nam học
Soạn: HG 13DDS gửi 8785
14
Lịch sử
Soạn: HG 14DDS gửi 8785
15
Văn học
Soạn: HG 15DDS gửi 8785
16
Văn hoá học
Soạn: HG 16DDS gửi 8785
17
Tâm lý học
Soạn: HG 17DDS gửi 8785
18
Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)
Soạn: HG 18DDS gửi 8785
19
Báo chí
Soạn: HG 19DDS gửi 8785
20
Công nghệ sinh học
Soạn: HG 20DDS gửi 8785
21
Vật lý học
Soạn: HG 21DDS gửi 8785
22
Hóa học. gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược,2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh),3. Hóa phân tích môi trường
Soạn: HG 22DDS gửi 8785
23
Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên & môi trường)
Soạn: HG 23DDS gửi 8785
24
Khoa học môi trường
Soạn: HG 24DDS gửi 8785
25
Toán ứng dụng. gồm:1. Toán ứng dụng,2. Toán ứng dụng (tăng cường tiếng Anh)
Soạn: HG 25DDS gửi 8785
26
Công nghệ thông tin
Soạn: HG 26DDS gửi 8785
27
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
Soạn: HG 27DDS gửi 8785
28
Công tác xã hội
Soạn: HG 28DDS gửi 8785
29
Quản lý tài nguyên và môi trường
Soạn: HG 29DDS gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top