Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm học 2017 - 2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG STT+DDF gửi 8785

Trong đó:
DDF là mã trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào Ngành SP Tiếng AnhSTT là 1

Soạn tin: HG 1DDF gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Sư phạm tiếng Anh
Soạn: HG 1DDF gửi 8785
2
Sư phạm tiếng Pháp
Soạn: HG 2DDF gửi 8785
3
Sư phạm tiếng Trung Quốc
Soạn: HG 3DDF gửi 8785
4
Ngôn ngữ Anh
Soạn: HG 4DDF gửi 8785
5
Ngôn ngữ Anh (CLC)
Soạn: HG 5DDF gửi 8785
6
Ngôn ngữ Nga
Soạn: HG 6DDF gửi 8785
7
Ngôn ngữ Pháp
Soạn: HG 7DDF gửi 8785
8
Ngôn ngữ Trung Quốc
Soạn: HG 8DDF gửi 8785
9
Ngôn ngữ Nhật
Soạn: HG 9DDF gửi 8785
10
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Soạn: HG 10DDF gửi 8785
11
Quốc tế học
Soạn: HG 11DDF gửi 8785
12
Quốc tế học (CLC)
Soạn: HG 12DDF gửi 8785
13
Đông Phương học
Soạn: HG 13DDF gửi 8785
14
Ngôn ngữ Thái Lan
Soạn: HG 14DDF gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top