Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường Kinh tế – Tài chính – Thương mại – Ngoại thương – Ngoại giao năm học 2017 - 2018, dự đoán sẽ tăng so với năm trước do đề thi năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là khá dễ chịu, học sinh phấn khởi làm tốt bài khi ra khỏi phòng thi.


Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn trường  ĐH Kinh tế TPHCM, đề thi THPT QG, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của trường  ĐH Kinh tế TPHCM năm 2017.

Để xem dự kiến điểm chuẩn  ĐH Kinh tế TPHCM năm 2017 của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn tin: HG Mã ngành+STT+KSA gửi 8785

Trong đó:
KSA là mã trường ĐH Kinh tế TPHCM
- Mã ngành là mã ngành bạn muốn xem
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Ngành Kế toán có mã ngành là 310301 ; STT là 1
Soạn tin: 
HG 3103011KSA gửi 8785

Cụ thể như sau:

STT
Mã ngành
Tên ngành
Soạn tin
1
310101
Kinh tế
Soạn: HG 3101011KSA gửi 8785
2
340101
Quản trị kinh doanh
Soạn: HG 3401012KSA gửi 8785
3
340103
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành
Soạn: HG 3401033KSA gửi 8785
4
340115
Marketing
Soạn: HG 3401154KSA gửi 8785
5
340121
Kinh doanh thương mại
Soạn: HG 3401215KSA gửi 8785
6
340120
Kinh doanh quốc tế
Soạn: HG 3401206KSA gửi 8785
7
340201
Tài chính - Ngân hàng
Soạn: HG 3402017KSA gửi 8785
8
340301
Kế toán
Soạn: HG 3403018KSA gửi 8785
9
340405
Hệ thống thông tin quản lí
Soạn: HG 3404059KSA gửi 8785
10
380101
Luật
Soạn: HG 38010110KSA gửi 8785
11
220201
Ngôn ngữ Anh,
chuyên ngành Tiếng Anh
 thương mại
Soạn: HG 22020111KSA gửi 8785


Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của ĐH Kinh tế TPHCM sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất khi trường ĐH Kinh tế TPHCM công bố.

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Mã trường: KSA
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 295 299
Fax: (08) 38 250 359
Website: www.ueh.edu.vn
Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh:
UEH sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển:
  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2017.
  - Các điều kiện đăng ký xét tuyển: theo quy định chung của Bộ GDĐT và của Trường, thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn (theo lịch chung của Bộ GDĐT)
Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển
- Tổng chỉ tiêu: 5000
- Thông tin ngành, chuyên ngành xét tuyển, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển:
Nhóm / Ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Nhóm 1
- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản

Ghi mã ngành chung:
52NHOM1
4.400


A00, A01, D01, D90
* Điểm trúng tuyển chung cho các ngành/chuyên ngành này
- Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp
- Ngành Marketing
- Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương
- Ngành Kinh doanh thương mại
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị du thuyền
- Ngành Tài chính - Ngân hàng gồm các chuyên ngành: Tài chính công,  Thuế, Tài chính, Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính,  Ngân hàng, Thị trường chứng khoán
- Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán
Nhóm 2
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
52220201
100
D01, D96
* Môn tiếng Anh hệ số 2
* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành
Nhóm 3
- Ngành Luật: Chuyên ngành Luật kinh doanh
52380101
100
A00, A01, D01, D96
* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành
Nhóm 4
- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành:
A00, A01, D01, D96
* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành
* Học phí chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị mức thu bằng 50% mức học phí chung
+ Kinh tế học ứng dụng
52310101_01
50
+ Kinh tế nông nghiệp
52310101_02
50
+ Kinh tế chính trị
52310101_03
50
Nhóm 5
- Ngành Quản trị kinh doanh:  Chuyên ngành Quản trị bệnh viện
52340101_01
50
A00, A01, D01, D90
* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành
Nhóm 6
- Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm các chuyên ngành: 
- A00, A01, D01, D90
* Môn Toán hệ số 2
* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành
* Học phí chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh mức thu bằng 50% mức học phí chung
+ Toán tài chính
52340405_01
50
+ Thống kê kinh doanh
52340405_02
50
+ Hệ thống thông tin kinh doanh
52340405_03
50
+ Thương mại điện tử
52340405_04
50
            - Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
            - Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
            - Tổ hợp D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
            - Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
            - Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
Nguyên tắc xét tuyển:
- Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành trong nhóm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số);
- Đối với từng ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;
- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo;
- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, UEH chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Tiêu chí phụ trong xét tuyển: Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn cho đến đủ chỉ tiêu; nếu số này vẫn còn thừa so với chỉ tiêu, UEH tiếp tục ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm môn tiếng Anh từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Xếp chuyên ngành:
Năm 2017, Trường tuyển sinh theo 6 nhóm, việc xếp ngành, chuyên ngành được thực hiện như sau:
+ Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm 1: Cuối học kỳ thứ 2 của khoá học, căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành, Trường sẽ tổ chức xét ngành/chuyên ngành.
+ Đối với thí sinh trúng tuyển các nhóm từ 02 đến 06: thí sinh học đúng ngành/chuyên ngành trúng tuyển.
- Chương trình chất lượng cao:
Đối tượng là thí sinh trúng tuyển nhóm 1, thí sinh có nhu cầu học chương trình chất lượng cao đăng ký sau khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại Trường. Trường sẽ tuyển chọn và thông báo danh sách đủ điều kiện học.
Năm 2017, chương trình chất lượng cao gồm có 8 ngành, chuyên ngành: Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kinh doanh thương mại, Marketing, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán.

Tổ chức tuyển sinh:
- Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở Giáo dục và Đào tạo.
- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2017, UEH sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển.
- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
- Sau khi UEH công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 về UEH bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại UEH.
- Các mốc thời gian, địa điểm cụ thể được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của UEH: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:
* Chính sách ưu tiên về đối tượng, ưu tiên khu vực: Chính sách ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực được quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh).
*  Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng:
a) Đối tượng tuyển thẳng:
Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được ưu tiên tuyển thẳng:
- Ưu tiên 1: Theo quy định tại các điểm a, b, g, h Khoản 2 Điều 7 tại Quy chế tuyển sinh 2017.
- Ưu tiên 2: Thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Lý, Hoá, Ngữ văn, tiếng Anh. Các thí sinh này phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Riêng đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh: Tuyển thẳng các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
b) Đối tượng xét tuyển thẳng:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Điều kiện nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường:  
- Kết quả học lực 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên.
- Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.
c) Đối tượng xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Ưu tiên 3):
Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu thuộc trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc được liệt kê tại Phụ lục 1 kèm theo.
- Tốt nghiệp THPT năm 2017;
- Có hạnh kiểm tốt 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12);
- Kết quả học lực 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên.
Học sinh xem hướng dẫn và thời gian xét tuyển thẳng tại Cổng thông tin tuyển sinh của UEH (đường dẫn: www.tuyensinh.ueh.edu.vn).
* Số lượng tuyển thẳng, xét tuyển thẳng:
Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành, chuyên ngành. Chỉ tiêu tối đa tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cụ thể như sau:
- Ngành ngôn ngữ Anh: 10;
- Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử: 05/chuyên ngành;
- Chuyên ngành Quản trị bệnh viện: 05;
- Chuyên ngành Luật kinh doanh: 10;
- Các chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị: 05/chuyên ngành;
Các ngành, chuyên ngành còn lại: Tổng số tuyển thẳng, xét tuyển thẳng  không vượt quá 10% chỉ tiêu trên từng nhóm ngành.
- Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, UEH xét theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 (quy định tại Mục 3.2) và tổ hợp bài thi/môn thi theo nhóm.

Các thông tin khác
* Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)
* Lịch học:
- Theo thời khóa biểu chung: buổi sáng và chiều
- Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký các lớp kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng xin việc, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng trình bày trước công chúng….theo lịch riêng. Cuối khóa được cấp chứng chỉ để hỗ trợ công việc sinh viên sau khi ra trường.
* Mức học phí
Theo phương án của trường năm học 2017: Học phí 17.500.000đ / 1 sinh viên / 1 năm.
* Hỗ trợ tài chính
Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, sinh viên còn được cấp học bổng theo chính sách UEH; Trường tạo điều kiện cấp các giấy chứng nhận theo yêu cầu để sinh viên có thể làm thủ tục vay vốn tại các ngân hàng chính sách địa phương.
* Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp
Cử nhân, hệ chính quy
* Cơ hội học tập cao hơn
Người học có thể theo các bậc học: hệ văn bằng hai đại học chính quy; hoặc học bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top