Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 
Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 9 trường ĐH thành viên dao động từ 15,5 đến 21 điểm tùy từng trường, tổ hợp xét tuyển cũng như vùng miền và giới tính của thí sinh.

Để xem điểm sàn xét tuyển vào Các trường Đại học thành vien - ĐH Quốc gia Hà Nội  năm 2017, bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG 2017+Mãtrường gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
Mã trường là mã trường ĐH mà bạn muốn xem điểm sàn XT

VD: ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN có mã trường là QHI ;
Soạn tin: 
HG 2017QHI gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
Trường/Ngành
Mã trường
Soạn tin
I
ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
QHI
Soạn: HG 2017QHI gửi 8785
1
Nhóm ngành CNTT và CN kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
QHI1
Soạn: HG 2017QHI1 gửi 8785
Khoa học Máy tính
QHI2
Soạn: HG 2017QHI2 gửi 8785
Công nghệ Thông tin
QHI3
Soạn: HG 2017QHI3 gửi 8785
Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
QHI4
Soạn: HG 2017QHI4 gửi 8785
Hệ thống Thông tin
QHI5
Soạn: HG 2017QHI5 gửi 8785
Truyền thông và Mạng máy tính
QHI6
Soạn: HG 2017QHI6 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
QHI7
Soạn: HG 2017QHI7 gửi 8785
Kỹ thuật máy tính
QHI8
Soạn: HG 2017QHI8 gửi 8785
2
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật
QHI9
Soạn: HG 2017QHI9 gửi 8785
Kỹ thuật năng lượng
QHI10
Soạn: HG 2017QHI10 gửi 8785
Vật lí kỹ thuật
QHI11
Soạn: HG 2017QHI11 gửi 8785
3
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật
QHI12
Soạn: HG 2017QHI12 gửi 8785
Cơ kỹ thuật
QHI13
Soạn: HG 2017QHI13 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
QHI14
Soạn: HG 2017QHI14 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông
QHI15
Soạn: HG 2017QHI15 gửi 8785
4
Các CTĐT chất lượng cao
QHI16
Soạn: HG 2017QHI16 gửi 8785
Khoa học Máy tính
QHI17
Soạn: HG 2017QHI17 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
QHI18
Soạn: HG 2017QHI18 gửi 8785
II
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
QHT
Soạn: HG 2017QHT gửi 8785
Toán học
QHT1
Soạn: HG 2017QHT1 gửi 8785
Toán – Tin ứng dụng
QHT2
Soạn: HG 2017QHT2 gửi 8785
Toán cơ
QHT3
Soạn: HG 2017QHT3 gửi 8785
Máy tính và khoa học thông tin
QHT4
Soạn: HG 2017QHT4 gửi 8785
Vật lí học
QHT5
Soạn: HG 2017QHT5 gửi 8785
Khoa học vật liệu
QHT6
Soạn: HG 2017QHT6 gửi 8785
Công nghệ hạt nhân
QHT7
Soạn: HG 2017QHT7 gửi 8785
Khí tượng học
QHT8
Soạn: HG 2017QHT8 gửi 8785
Thủy văn
QHT9
Soạn: HG 2017QHT9 gửi 8785
Hải dương học
QHT10
Soạn: HG 2017QHT10 gửi 8785
Hoá học
QHT11
Soạn: HG 2017QHT11 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật hoá học
QHT12
Soạn: HG 2017QHT12 gửi 8785
Hoá dược
QHT13
Soạn: HG 2017QHT13 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC)
QHT14
Soạn: HG 2017QHT14 gửi 8785
Địa lí tự nhiên
QHT15
Soạn: HG 2017QHT15 gửi 8785
Quản lý đất đai
QHT16
Soạn: HG 2017QHT16 gửi 8785
Địa chất học
QHT17
Soạn: HG 2017QHT17 gửi 8785
Kỹ thuật địa chất
QHT18
Soạn: HG 2017QHT18 gửi 8785
Quản lý tài nguyên và môi trường
QHT19
Soạn: HG 2017QHT19 gửi 8785
Sinh học
QHT20
Soạn: HG 2017QHT20 gửi 8785
Công nghệ sinh học
QHT21
Soạn: HG 2017QHT21 gửi 8785
Công nghệ sinh học  (CTĐT CLC)
QHT22
Soạn: HG 2017QHT22 gửi 8785
Khoa học môi trường
QHT23
Soạn: HG 2017QHT23 gửi 8785
Khoa học đất
QHT24
Soạn: HG 2017QHT24 gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật môi trường
QHT25
Soạn: HG 2017QHT25 gửi 8785
III
ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN
QHX
Soạn: HG 2017QHX gửi 8785
Báo chí
QHX1
Soạn: HG 2017QHX1 gửi 8785
Chính trị học
QHX2
Soạn: HG 2017QHX2 gửi 8785
Công tác xã hội
QHX3
Soạn: HG 2017QHX3 gửi 8785
Đông phương học
QHX4
Soạn: HG 2017QHX4 gửi 8785
Hán Nôm
QHX5
Soạn: HG 2017QHX5 gửi 8785
Khoa học quản lí
QHX6
Soạn: HG 2017QHX6 gửi 8785
Khoa học thư viện
QHX7
Soạn: HG 2017QHX7 gửi 8785
Lịch sử
QHX8
Soạn: HG 2017QHX8 gửi 8785
Lưu trữ học
QHX9
Soạn: HG 2017QHX9 gửi 8785
Ngôn ngữ học
QHX10
Soạn: HG 2017QHX10 gửi 8785
Nhân học
QHX11
Soạn: HG 2017QHX11 gửi 8785
Quan hệ công chúng
QHX12
Soạn: HG 2017QHX12 gửi 8785
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
QHX13
Soạn: HG 2017QHX13 gửi 8785
Quản trị khách sạn
QHX14
Soạn: HG 2017QHX14 gửi 8785
Quản trị văn phòng
QHX15
Soạn: HG 2017QHX15 gửi 8785
Quốc tế học
QHX16
Soạn: HG 2017QHX16 gửi 8785
Tâm lí học
QHX17
Soạn: HG 2017QHX17 gửi 8785
Thông tin học
QHX18
Soạn: HG 2017QHX18 gửi 8785
Tôn giáo học
QHX19
Soạn: HG 2017QHX19 gửi 8785
Triết học
QHX20
Soạn: HG 2017QHX20 gửi 8785
Văn học
QHX21
Soạn: HG 2017QHX21 gửi 8785
Việt Nam học
QHX22
Soạn: HG 2017QHX22 gửi 8785
Xã hội học
QHX23
Soạn: HG 2017QHX23 gửi 8785
IV
ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN
QHF
Soạn: HG 2017QHF gửi 8785
Ngôn ngữ Anh
QHF1
Soạn: HG 2017QHF1 gửi 8785
Sư phạm tiếng Anh
QHF2
Soạn: HG 2017QHF2 gửi 8785
Ngôn ngữ  Nga
QHF3
Soạn: HG 2017QHF3 gửi 8785
Sư phạm tiếng Nga
QHF4
Soạn: HG 2017QHF4 gửi 8785
Ngôn ngữ Pháp
QHF5
Soạn: HG 2017QHF5 gửi 8785
Sư phạm tiếng Pháp
QHF6
Soạn: HG 2017QHF6 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung
QHF7
Soạn: HG 2017QHF7 gửi 8785
Sư phạm tiếng Trung
QHF8
Soạn: HG 2017QHF8 gửi 8785
Ngôn ngữ Đức
QHF9
Soạn: HG 2017QHF9 gửi 8785
Ngôn ngữ Nhật
QHF10
Soạn: HG 2017QHF10 gửi 8785
Sư phạm tiếng Nhật
QHF11
Soạn: HG 2017QHF11 gửi 8785
Ngôn ngữ  Hàn Quốc
QHF12
Soạn: HG 2017QHF12 gửi 8785
Sư phạm tiếng Hàn Quốc
QHF13
Soạn: HG 2017QHF13 gửi 8785
Ngôn ngữ  Ả Rập
QHF14
Soạn: HG 2017QHF14 gửi 8785
V
ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN
QHE
Soạn: HG 2017QHE gửi 8785
Kinh tế
QHE1
Soạn: HG 2017QHE1 gửi 8785
Kinh tế phát triển
QHE2
Soạn: HG 2017QHE2 gửi 8785
Kinh tế quốc tế
QHE3
Soạn: HG 2017QHE3 gửi 8785
Quản trị kinh doanh
QHE4
Soạn: HG 2017QHE4 gửi 8785
Tài chính - Ngân hàng
QHE5
Soạn: HG 2017QHE5 gửi 8785
Kế toán
QHE6
Soạn: HG 2017QHE6 gửi 8785
Kinh tế quốc tế (CLC)
QHE7
Soạn: HG 2017QHE7 gửi 8785
Quản trị kinh doanh (CLC)
QHE8
Soạn: HG 2017QHE8 gửi 8785
Tài chính - Ngân hàng (CLC)
QHE9
Soạn: HG 2017QHE9 gửi 8785
VI
ĐH GIÁO DỤC, ĐHQGHN
QHS
Soạn: HG 2017QHS gửi 8785
Sư phạm Toán
QHS1
Soạn: HG 2017QHS1 gửi 8785
Sư phạm Vật lý
QHS2
Soạn: HG 2017QHS2 gửi 8785
Sư phạm Hóa học
QHS3
Soạn: HG 2017QHS3 gửi 8785
Sư phạm Sinh học
QHS4
Soạn: HG 2017QHS4 gửi 8785
Sư phạm Ngữ văn
QHS5
Soạn: HG 2017QHS5 gửi 8785
Sư phạm Lịch sử
QHS6
Soạn: HG 2017QHS6 gửi 8785
VII
KHOA LUẬT, ĐHQGHN
QHL
Soạn: HG 2017QHL gửi 8785
Luật học
QHL1
Soạn: HG 2017QHL1 gửi 8785
Luật Kinh doanh
QHL2
Soạn: HG 2017QHL2 gửi 8785
VIII
KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN
QHY
Soạn: HG 2017QHY gửi 8785
Y đa khoa
QHY1
Soạn: HG 2017QHY1 gửi 8785
Dược học
QHY
Soạn: HG 2017QHY gửi 8785
Răng hàm mặt
QHY2
Soạn: HG 2017QHY2 gửi 8785
IX
KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN
QHQ
Soạn: HG 2017QHQ gửi 8785
Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
QHQ1
Soạn: HG 2017QHQ1 gửi 8785
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)
QHQ2
Soạn: HG 2017QHQ2 gửi 8785
Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)
QHQ3
Soạn: HG 2017QHQ3 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top