ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (GTA) đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 

>> 

Mã ngành
Các ngành đào tạo đại học
Chỉ tiêu
dự kiến
Điểm sàn XT 2017
Cơ sở đào tạo Hà Nội
52510104
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
200
16.0
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường bộ; Xây dựng Cầu hầm)
90
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Quản lý dự án công trình xây dựng)
50
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường sắt- Metro; Xây dựng đường thủy và công trình biển)
60
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Cầu đường Việt – Anh; Cầu đường Việt – Pháp)
50
52510102
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
130
16.0
52510205
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
170
18.0
52510203
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
100
17.5
52510201
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí máy xây dựng; Cơ khí tàu thủy và thiết bị nổi; Cơ khí Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro)
90
16.0
52480104
Hệ thống thông tin
75
17.0
Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin Việt – Anh)
25
17.0
52510302
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
80
17.0
52480102
Truyền thông và mạng máy tính
100
17.0
52340301
Kế toán
200
17.0
52580301
Kinh tế xây dựng
100
17.0
52340101
Quản trị kinh doanh
45
16.5
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh Việt – Anh)
25
Quản trị Marketing
40
Quản trị Tài chính và Đầu tư
40
52340201
Tài chính doanh nghiệp
100
16.5
52840104
Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức)
75
16.0
Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức Việt – Anh)
25
Khai thác vận tải (Quản lý, điều hành vận tải đường bộ; Quản lý, điều hành vận tải đường sắt)
50
52510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường
50
16.0
Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
52510104VP
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
50
15.5
52510102VP
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
30
52510205VP
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
40
52480104VP
Hệ thống thông tin
30
52340301VP
Kế toán
30
52580301VP
Kinh tế xây dựng
30
52510302VP
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
20
Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
52510104TN
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
20
15.5
Tổng chỉ tiêu dự kiến
2.220

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top