Các trường khối Y Dược đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 
Các trường khối Y Dược quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 19 trường ĐH khối quân sự sẽ dao động từ 15,5 đến 23 điểm tùy từng trường/ngành, tổ hợp xét tuyển cũng như vùng miền và giới tính của thí sinh.

Để xem điểm sàn xét tuyển vào Các trường khối Y Dược năm 2017, bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG 2017+Mãtrường gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
Mã trường là mã trường ĐH mà bạn muốn xem điểm sàn XT

VD: ĐH Y Hà Nội có mã trường là YPB ;
Soạn tin: 
HG 2017YPB gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
Trường/Ngành
Mã trường
Soạn tin
1
ĐH Y Hà Nội
YHB
Soạn: HG 2017YHB gửi 8785
2
ĐH Dược Hà Nội
DKH
Soạn: HG 2017DKH gửi 8785
3
ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên
DTY
Soạn: HG 2017DTY gửi 8785
4
HV Quân Y
YQH
Soạn: HG 2017YQH gửi 8785

Bác sĩ đa khoa (dân sự)
YQH1
Soạn: HG 2017YQH1 gửi 8785

Bác sĩ đa khoa (quân sự)
YQH2
Soạn: HG 2017YQH2 gửi 8785

Dược sĩ đại học (dân sự)
YQH3
Soạn: HG 2017YQH3 gửi 8785
5
ĐH Y khoa Vinh
YKV
Soạn: HG 2017YKV gửi 8785

Bác sĩ đa khoa
YKV1
Soạn: HG 2017YKV1 gửi 8785

Y học dự phòng
YKV2
Soạn: HG 2017YKV2 gửi 8785

Y tế công cộng
YKV3
Soạn: HG 2017YKV3 gửi 8785

Cử nhân điều dưỡng
YKV4
Soạn: HG 2017YKV4 gửi 8785

Cử nhân xét nghiệm
YKV5
Soạn: HG 2017YKV5 gửi 8785
6
ĐH Y Dược Hải Phòng
YPB
Soạn: HG 2017YPB gửi 8785

Y đa khoa
YPB1
Soạn: HG 2017YPB1 gửi 8785

Y dự phòng
YPB2
Soạn: HG 2017YPB2 gửi 8785

Y học cổ truyền
YPB3
Soạn: HG 2017YPB3 gửi 8785

Răng hàm mặt
YPB4
Soạn: HG 2017YPB4 gửi 8785

Dược học A
YPB5
Soạn: HG 2017YPB5 gửi 8785

Dược học B
YPB6
Soạn: HG 2017YPB6 gửi 8785

Điều dưỡng
YPB7
Soạn: HG 2017YPB7 gửi 8785

Xét nghiệm Y học
YPB8
Soạn: HG 2017YPB8 gửi 8785
7
ĐH Y Dược TP.HCM
YDS
Soạn: HG 2017YDS gửi 8785

Y đa khoa
YDS1
Soạn: HG 2017YDS1 gửi 8785

Răng hàm mặt
YDS2
Soạn: HG 2017YDS2 gửi 8785

Dược học
YDS3
Soạn: HG 2017YDS3 gửi 8785

Xét nghiệm Y học
YDS4
Soạn: HG 2017YDS4 gửi 8785

Y học cổ truyền
YDS5
Soạn: HG 2017YDS5 gửi 8785

Y học dự phòng
YDS6
Soạn: HG 2017YDS6 gửi 8785

Kỹ thuật hình ảnh Y học
YDS7
Soạn: HG 2017YDS7 gửi 8785

Điều dưỡng
YDS8
Soạn: HG 2017YDS8 gửi 8785

Điều dưỡng gây mê
YDS9
Soạn: HG 2017YDS9 gửi 8785

Phục hồi chức năng
YDS10
Soạn: HG 2017YDS10 gửi 8785

Phục hình răng
YDS11
Soạn: HG 2017YDS11 gửi 8785

Y tế công cộng
YDS12
Soạn: HG 2017YDS12 gửi 8785

Điều dưỡng hộ sinh
YDS13
Soạn: HG 2017YDS13 gửi 8785
8
ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
YDN
Soạn: HG 2017YDN gửi 8785

Xét nghiệm y học
YDN1
Soạn: HG 2017YDN1 gửi 8785

Dược học
YDN2
Soạn: HG 2017YDN2 gửi 8785

Điều dưỡng
YDN3
Soạn: HG 2017YDN3 gửi 8785

Điều dưỡng gây mê hồi sức
YDN4
Soạn: HG 2017YDN4 gửi 8785

Phục hồi chức năng
YDN5
Soạn: HG 2017YDN5 gửi 8785

Kỹ thuật hình ảnh y học
YDN6
Soạn: HG 2017YDN6 gửi 8785

Y tế công cộng
YDN7
Soạn: HG 2017YDN7 gửi 8785

Y đa khoa
YDN8
Soạn: HG 2017YDN8 gửi 8785

Răng hàm mặt
YDN9
Soạn: HG 2017YDN9 gửi 8785
9
ĐH Y tế cộng đồng
YTC
Soạn: HG 2017YTC gửi 8785
10
ĐH Y Thái Bình
YTB
Soạn: HG 2017YTB gửi 8785
11
Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội
QHY
Soạn: HG 2017QHY gửi 8785

Dược học
QHY1
Soạn: HG 2017QHY1 gửi 8785

Y đa khoa
QHY2
Soạn: HG 2017QHY2 gửi 8785

Răng hàm mặt
QHY3
Soạn: HG 2017QHY3 gửi 8785
12
ĐH Hồng Bàng
HBU
Soạn: HG 2017HBU gửi 8785

Dược học
HBU1
Soạn: HG 2017HBU1 gửi 8785

Răng hàm mặt
HBU2
Soạn: HG 2017HBU2 gửi 8785
13
ĐH Duy Tân
DTU
Soạn: HG 2017DTU gửi 8785

Dược sĩ đại học
DTU1
Soạn: HG 2017DTU1 gửi 8785

Bác sĩ đa khoa
DTU2
Soạn: HG 2017DTU2 gửi 8785
14
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
TYS
Soạn: HG 2017TYS gửi 8785

Răng hàm mặt
TYS1
Soạn: HG 2017TYS1 gửi 8785

Y đa khoa
TYS2
Soạn: HG 2017TYS2 gửi 8785

Y tế cộng đồng
TYS3
Soạn: HG 2017TYS3 gửi 8785

Điều dưỡng
TYS4
Soạn: HG 2017TYS4 gửi 8785

Xét nghiệm y học
TYS5
Soạn: HG 2017TYS5 gửi 8785

Kỹ thuật y học
TYS6
Soạn: HG 2017TYS6 gửi 8785

Khúc xạ nhãn khoa
TYS7
Soạn: HG 2017TYS7 gửi 8785

Dược học
TYS8
Soạn: HG 2017TYS8 gửi 8785
15
ĐH Y Dược Cần Thơ
YCT
Soạn: HG 2017YCT gửi 8785

Y đa khoa
YCT1
Soạn: HG 2017YCT1 gửi 8785

Răng hàm mặt
YCT2
Soạn: HG 2017YCT2 gửi 8785

Dược
YCT3
Soạn: HG 2017YCT3 gửi 8785

Y học cổ truyền
YCT4
Soạn: HG 2017YCT4 gửi 8785

Y học dự phòng
YCT5
Soạn: HG 2017YCT5 gửi 8785

Xét nghiệm
YCT6
Soạn: HG 2017YCT6 gửi 8785

Điều dưỡng
YCT7
Soạn: HG 2017YCT7 gửi 8785

Y tế công cộng
YCT8
Soạn: HG 2017YCT8 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top