Điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Phú TP Hải Phòng năm học 2017-2018.

Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm học 2017-2018.
Xem điểm chuẩn chính thức, thữ tự điểm chuẩn(cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 13) vào lớp 10 năm học 2017-2018 chuyên Trần Phú - Hải Phòng soạn tin:

HG Mã môn gửi 8785


Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng như sau: 

STT
Chuyên Trần Phú
Mã môn
Soạn tin xem ĐC 2017 - 2018
1
Toán chuyên
2703101
Soạn: HG 2703101 gửi 8785
2
Lý chuyên
2703102
Soạn: HG 2703102 gửi 8785
3
Hóa chuyên
2703103
Soạn: HG 2703103 gửi 8785
4
Sinh chuyên
2703104
Soạn: HG 2703104 gửi 8785
5
Tin chuyên
2703105
Soạn: HG 2703105 gửi 8785
6
Lớp Tự nhiên
2703106
Soạn: HG 2703106 gửi 8785
7
Văn chuyên
2703107
Soạn: HG 2703107 gửi 8785
8
Anh chuyên
2703108
Soạn: HG 2703108 gửi 8785
9
Nga chuyên
2703109
Soạn: HG 2703109 gửi 8785
10
Pháp chuyên
2703110
Soạn: HG 2703110 gửi 8785
11
Trung chuyên
2703111
Soạn: HG 2703111 gửi 8785
12
Lớp Xã hội
2703112
Soạn: HG 2703112 gửi 8785
13
Nhật chuyên
2703113
Soạn: HG 2703113 gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top