Điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Hà Tĩnh năm học 2017-2018.


Cách tính điểm chuẩn:
Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10. Hệ số điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.
Điều kiện chung xét tuyển vào lớp 10 chuyên Hà Tĩnh: Điểm bài thi các môn chung >2,0; điểm môn chuyên ≥ 5,0

Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 8)  soạn tin:

HG Mã môn gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Hà Tĩnh như sau: 
STT
Chuyên Hà Tĩnh
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Toán chuyên
2730101
Soạn: HG 2730101 gửi 8785
2
Vật lý chuyên
2730103
Soạn: HG 2730103 gửi 8785
3
Hóa học chuyên
2730104
Soạn: HG 2730104 gửi 8785
4
Sinh học chuyên
2730105
Soạn: HG 2730105 gửi 8785
5
Ngữ văn chuyên
2730106
Soạn: HG 2730106 gửi 8785
6
Sử chuyên
2730107
Soạn: HG 2730107 gửi 8785
7
Địa chuyên
2730108
Soạn: HG 2730108 gửi 8785
8
Tiếng Anh chuyên
2730109
Soạn: HG 2730109 gửi 8785
9
Tiếng Pháp chuyên
2730110
Soạn: HG 2730110 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top