Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường thành viên - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018, dự đoán sẽ tăng so với năm trước do đề thi năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là khá dễ chịu, học sinh phấn khởi làm tốt bài khi ra khỏi phòng thi.

Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn trường ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK) - ĐHQGHCM, phổ điểm bài thi THPT QG, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của trường ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK) - ĐHQGHCM năm 2017.

Để xem dự kiến điểm chuẩn ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK) - ĐHQGHCM năm 2017 của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn: HG daucach STT+Mã ngành+Mã trường gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
Mã trường là mã trường bạn muốn xem ĐC
- Mã ngành là mã ngành bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Trường ĐH KINH TẾ - LUẬT có ma trường là QSK
Ngành KINH TẾ có mã ngành là D310101 ; STT là 1
Soạn tin: 
HG 1D310101QSK gửi 8785

Cụ thể như sau:

STT
Mã ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (QSK)
Soạn tin
1
D310101
KINH TẾ (KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG)  (*)
Soạn: HG 1D310101QSK gửi 8785
2
D310101
KINH TẾ (KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG)  (*)
Soạn: HG 2D310101QSK gửi 8785
3
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI)
Soạn: HG 3D310106 QSK gửi 8785
4
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI)
Soạn: HG 4D310106 QSK gửi 8785
5
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 5D310106 QSK gửi 8785
6
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 6D310106 QSK gửi 8785
7
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Soạn: HG 7D340201QSK gửi 8785
8
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Soạn: HG 8D340201QSK gửi 8785
9
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 9D340201QSK gửi 8785
10
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 10D340201QSK gửi 8785
11
D340301
KẾ TOÁN
Soạn: HG 11D340301QSK gửi 8785
12
D340301
KẾ TOÁN
Soạn: HG 12D340301QSK gửi 8785
13
D340301
KẾ TOÁN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 13D340301QSK gửi 8785
14
D340302
KIỂM TOÁN
Soạn: HG 14D340302QSK gửi 8785
15
D340302
KIỂM TOÁN
Soạn: HG 15D340302QSK gửi 8785
16
D340302
KIỂM TOÁN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 16D340302QSK gửi 8785
17
D340302
KIỂM TOÁN (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 17D340302QSK gửi 8785
18
D340122
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Soạn: HG 18D340122QSK gửi 8785
19
D340122
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Soạn: HG 19D340122QSK gửi 8785
20
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Soạn: HG 20D340405QSK gửi 8785
21
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Soạn: HG 21D340405QSK gửi 8785
22
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 22D340405QSK gửi 8785
23
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Soạn: HG 23D340101QSK gửi 8785
24
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Soạn: HG 24D340101QSK gửi 8785
25
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 25D340101QSK gửi 8785
26
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 26D340101QSK gửi 8785
27
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ
Soạn: HG 27D340120QSK gửi 8785
28
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ
Soạn: HG 28D340120QSK gửi 8785
29
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 29D340120QSK gửi 8785
30
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 30D340120QSK gửi 8785
31
D380107
LuẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ)
Soạn: HG 31D380107QSK gửi 8785
32
D380107
LuẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ)
Soạn: HG 32D380107QSK gửi 8785
33
D380107
LUẬT KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 33D380107QSK gửi 8785
34
D380107
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 34D380107QSK gửi 8785
35
D380107
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 35D380107QSK gửi 8785
36
D380101
LUẬT (LUẬT DÂN SỰ)
Soạn: HG 36D380101QSK gửi 8785
37
D380101
LUẬT (LUẬT DÂN SỰ)
Soạn: HG 37D380101QSK gửi 8785
38
D380101
LUẬT DÂN SỰ (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 38D380101QSK gửi 8785
39
D380101
LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)  (*)
Soạn: HG 39D380101QSK gửi 8785
40
D380101
LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)  (*)
Soạn: HG 40D380101QSK gửi 8785
41
D340115
MARKETING
Soạn: HG 41D340115QSK gửi 8785
42
D340115
MARKETING
Soạn: HG 42D340115QSK gửi 8785
43
D340115
MARKETING (CT Chất lượng cao)
Soạn: HG 43D340115QSK gửi 8785


Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của Trường ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK) - ĐHQGHCM sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất khi trường Trường ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK) - ĐHQGHCM công bố.

THÔNG TIN TUYUEENR SINH
STT
Mã ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (QSK)
Tổ hợp XT
CT
2017
Sàn XT 2017
1
D310101
KINH TẾ (KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG)  (*)
A00,A01
140
15.50
2
D310101
KINH TẾ (KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG)  (*)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
3
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI)
A00,A01
100
15.50
4
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
5
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CT Chất lượng cao)
A00,A01

15.50
6
D310106
KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) (CT Chất lượng cao)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
7
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
A00,A01
150
15.50
8
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
9
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CT Chất lượng cao)
A00,A01

15.50
10
D340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CT Chất lượng cao)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
11
D340301
KẾ TOÁN
A00,A01
100
15.50
12
D340301
KẾ TOÁN
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
13
D340301
KẾ TOÁN (CT Chất lượng cao)
A00,A01,D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
14
D340302
KIỂM TOÁN
A00,A01
100
15.50
15
D340302
KIỂM TOÁN
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
16
D340302
KIỂM TOÁN (CT Chất lượng cao)
A00,A01

15.50
17
D340302
KIỂM TOÁN (CT Chất lượng cao)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
18
D340122
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
A00,A01
150
15.50
19
D340122
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
20
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
A00,A01

15.50
21
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
22
D340405
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (CT Chất lượng cao)
A00,A01,D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
23
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH
A00,A01
120
15.50
24
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
25
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
A00,A01

15.50
26
D340101
QUẢN TRỊ KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
27
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ
A00,A01
100
15.50
28
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
29
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
A00,A01

15.50
30
D340120
KINH DOANH QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
31
D380107
LuẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ)
A00,A01
200
15.50
32
D380107
LuẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH, LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
33
D380107
LUẬT KINH DOANH (CT Chất lượng cao)
A00,A01,D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
34
D380107
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
A00,A01

15.50
35
D380107
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (CT Chất lượng cao)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
36
D380101
LUẬT (LUẬT DÂN SỰ)
A00,A01
170
15.50
37
D380101
LUẬT (LUẬT DÂN SỰ)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
38
D380101
LUẬT DÂN SỰ (CT Chất lượng cao)
A00,A01,D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
39
D380101
LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)  (*)
A00,A01

15.50
40
D380101
LUẬT (LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)  (*)
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
41
D340115
MARKETING
A00,A01
70
15.50
42
D340115
MARKETING
D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50
43
D340115
MARKETING (CT Chất lượng cao)
A00,A01,D01,Toan-Ng.ngu-KHTN

15.50


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top