Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (QST) - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018.

 Tra cwus nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH KHOA HỌC  TỰ NHIÊN (QST) - ĐHQGHCM năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn: HG daucach STT+QST gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
QST là mã Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem ĐC ngành Sinh học khối B00,D90 ; STT là 1
Soạn tin: HG 1QST gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (QST)
Tổ hợp
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Sinh học
B00,D90
Soạn: HG 1QST gửi 8785
2
Công nghệ Sinh học
A00,B00,D90
Soạn: HG 2QST gửi 8785
3
Khoa học Vật liệu
A00,A01,B00,D90
Soạn: HG 3QST gửi 8785
4
Vật lý học
A00,A01,D90
Soạn: HG 4QST gửi 8785
5
Hoá học
A00,B00,D07
Soạn: HG 5QST gửi 8785
6
Hoá học- CT Việt Pháp
A00,B00,D07
Soạn: HG 6QST gửi 8785
7
Địa chất học
A00,B00,D90
Soạn: HG 7QST gửi 8785
8
Hải dương học
A00,B00,D90
Soạn: HG 8QST gửi 8785
9
Khoa học Môi trường
A00,B00,D07,D90
Soạn: HG 9QST gửi 8785
10
Toán học
A00,A01,D90
Soạn: HG 10QST gửi 8785
11
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
A00,A01,D07,D08
Soạn: HG 11QST gửi 8785
12
Công nghệ thông tin (CLC)
A00,A01,D07,D08
Soạn: HG 12QST gửi 8785
13
Công nghệ thông tin (CT tiên tiến)
A00,A01,D07,D08
Soạn: HG 13QST gửi 8785
14
Công nghệ thông tin (TC Việt Pháp)
A00,A01,D07,D08
Soạn: HG 14QST gửi 8785
15
Công nghệ kỹ thuật Hoá học  (CLC)
A00,B00,D07,D90
Soạn: HG 15QST gửi 8785
16
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
A00,B00,D07,D90
Soạn: HG 16QST gửi 8785
17
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A00,A01,D90
Soạn: HG 17QST gửi 8785
18
Kỹ thuật hạt nhân
A00,A01,A02,D90
Soạn: HG 18QST gửi 8785

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (QST)
STT
Mã ngành
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (QST)
Tổ hợp XT
CT
2017
Sàn XT
2017
1
D460101
TOÁN HỌC
A00; A01;
Toán-KHTN-T.Anh
300
15.5
2
D440102
VẬT LÝ 
A00; A01;
Toán-KHTN-T.Anh
200
15.5
3
D520402
KỸ THUẬT HẠT NHÂN
A00; A01; A02;
Toán-KHTN-T.Anh
50
15.5
4
D520207
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG
A00; A01;
Toán-KHTN-T.Anh
200
15.5
5
D480201
NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  (*)
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
600
15.5
6
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CT Tiên tiến)
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
60
15.5
7
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CT Chất lượng cao)
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
100
15.5
8
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CT Việt Pháp)
A00; A01; D08;
Toán-KHTN-T.Anh
40
15.5
9
D440228
HẢI DƯƠNG HỌC
A00; B00;
Toán-KHTN-T.Anh
80
15.5
10
D440112
HÓA HỌC 
A00; B00; D07;
230
15.5
10
D440112
HÓA HỌC 
Toán-KHTN-T.Anh

15.5
11
D440112
HÓA HỌC (CT Việt Pháp dự kiến)
A00; B00; D07;
20
15.5
11
D440112
HÓA HỌC (CT Việt Pháp dự kiến)
Toán-KHTN-T.Anh

15.5
12
D510401
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬt HÓA HỌC (CT Chất lượng cao)
A00; B00; D07;
Toán-KHTN-T.Anh
50
15.5
13
D440201
ĐỊA CHẤT
A00; B00
Toán-KHTN-T.Anh
160
15.5
14
D440301
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
A00; B00; D07;
Toán-KHTN-T.Anh
150
15.5
15
D510406
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
A00; B00; D07;
Toán-KHTN-T.Anh
100
15.5
16
D430122
KHOA HỌC VẬT LIỆU
A00; A01; B00;
Toán-KHTN-T.Anh
200
15.5
17
D420101
SINH HỌC
B00;
Toán-KHTN-T.Anh
300
15.5
18
D420201
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
A00; B00;
Toán-KHTN-T.Anh
200
15.5
19
C480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
A00; A01
300
15.5
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top