Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) - ĐHQGHCM năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn: HG daucach STT+QSC gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
QSC là mã Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) bạn muốn xem ĐC
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học máy tínhSTT là 1
Soạn tin: HG 1QSC gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
ĐH Công nghệ Thông tin
Soạn tin
1
Khoa học máy tính
Soạn: HG 1QSC gửi 8785
2
Khoa học máy tính (CLC)
Soạn: HG 2QSC gửi 8785
3
Truyền thông và mạng máy tính
Soạn: HG 3QSC gửi 8785
4
Truyền thông và mạng máy tính (CLC)
Soạn: HG 4QSC gửi 8785
5
Kỹ thuật phần mềm
Soạn: HG 5QSC gửi 8785
6
Kỹ thuật phần mềm (CLC)
Soạn: HG 6QSC gửi 8785
7
Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin)
Soạn: HG 7QSC gửi 8785
8
Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử)
Soạn: HG 8QSC gửi 8785
9
Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến
Soạn: HG 9QSC gửi 8785
10
Hệ thống thông tin (CLC)
Soạn: HG 10QSC gửi 8785
11
Công nghệ thông tin
Soạn: HG 11QSC gửi 8785
12
An toàn thông tin
Soạn: HG 12QSC gửi 8785
13
An toàn thông tin (CLC)
Soạn: HG 13QSC gửi 8785
14
Kỹ thuật máy tính
Soạn: HG 14QSC gửi 8785
15
Kỹ thuật máy tính (CLC)
Soạn: HG 15QSC gửi 8785

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC)
STT
Mã ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC)
Tổ hợp XT
CT
2017
Sàn XT
2017
1
D480101
KHOA HỌC MÁY TÍNH (*)
A00; A01; D01
130
18
2
D480102
TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 
A00; A01; D01
120
18
3
D480103
KỸ THUẬT PHẦN MỀM
A00; A01; D01
80
18
4
D480103
KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CT Chất lượng cao)
A00; A01; D01
120
18
5
D480104
HỆ THỐNG THÔNG TIN
A00; A01; D01
60
18
6
D480104
HỆ THỐNG THÔNG TIN (CT Tiên tiến)
A00; A01; D01
40
18
7
D480104
HỆ THỐNG THÔNG TIN (CT Chất lượng cao)
A00; A01; D01
40
18
8
D520214
KỸ THUẬT MÁY TÍNH
A00; A01; D01
60
18
9
D520214
KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CT Chất lượng cao)
A00; A01; D01
70
18
10
D480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
A00; A01; D01
120
18
11
D480299
AN TOÀN THÔNG TIN (*)
A00; A01; D01
100
18
12
D480299
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (DỰ KIẾN)
A00; A01; D01
60
18
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top