Hôm nay 9.7, Bộ GD-ĐT đã công bố mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 15-23.7 thí sinh bắt đầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng nếu có thay đổi so với nguyện vọng đã đăng ký trước đó khi đăng ký dự thi. Có 2 cách để thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.
Thứ nhất là điều chỉnh trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 15-21.7. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống này bằng số CMND và mã đăng nhập.
Thứ 2 là điền và nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đến các điểm thu nhận từ ngày 15-23.7. Để thực hiện điều chỉnh theo cách này, thí sinh cần tải mẫu phiếu điều chỉnh để khai thông tin đầy đủ trước khi gửi đến điểm tiếp nhận. Khi đến điểm tiếp nhận, thí sinh phải mang theo CMND và phiếu đăng ký dự thi số 2 để có cơ sở kiểm tra việc điều chỉnh.
Mẫu phiếu doc tải TẠI ĐÂY
Mẫu phiếu pdf tải TẠI ĐÂY

Xem thêm: 
>> 
HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐIỀU CHNH
NGUYỆN VỌNG ĐĂNG XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG*
1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu s 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu
s 2 Thí sinh lưu).
2. Phần THÔNG TIN NHÂN: Cần ghi chính xác thng nhất với thông tin trong Phiếu
đăng dự thi THPT quốc gia xét tuyển vào đại học, cao đẳng*.
3. Mục "Đề ngh điều chnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“
hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ng (trong mục "Khu vực ưu tiên
tuyển sinh" điền mt trong các KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên
của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền mt trong các hiệu t
01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu
tiên thì để trống).
4. Bng "Ni dung điều chnh nguyện vọng (NV) đăng xét tuyển":
+ Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng xét tuyển sau khi đã điều chnh vào
bảng mi t cột (1) đến cột (5);
+ Bước 2: So sánh bảng mi với bảng (đã đăng khi làm thủ tục dự thi) để ghi "ni dung
điều chnh" vào cột (6) như sau:
- Nếu không thay đổi th t NV ưu tiên các nội dung đã đăng thì thí sinh ghi s 0 ti
cột (6) cùng hàng;
- Nếu ch thay đổi th t NV ưu tiên giữ nguyên các nội dung khác đã đăng thì thí sinh
ghi s th t NV ưu tiên tại cột (6) cùng hàng;
- Những thay đổi khác thì ghi t ại cột 6 cùng hàng.
dụ:
Bng danh sách nguyện vọng  đã đăng  khi làm th tục dự thi (bảng cũ)
Thứ t
NV ưu tiên
 trường
(chữ in hoa)
Mãngành/
Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành
 t hợp môn
xét tuyển
1
BVH
52132654
Công nghệ thông tin
T01
2
QHI
52132654
Công nghệ thông tin
T01
3
BKA
52132654
Công nghệ thông tin
T01
4
VHD
52132654
Công nghệ thông tin
T01
……
Bng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng  xét tuyển (bảng mi)
Thứ t NV
ưu tiên

(1)
 trường
(chữ in hoa)

(2)
ngành/Nhóm
ngành
(3)

Tên ngành/Nhóm ngành

(4)
 t hợp môn
xét tuyển

(5)
Ni
dung
thay đổi
(6)
1
QHI
52132654
Công nghệ thông tin
T01
2
2
BKA
52654783
 khí
T01
3
KHA
52364897
Quản trị kinh doanh
T02
4
VHD
52132654
Công nghệ thông tin
T01
0
……Trong  dụ trên:
 Nguyện vọng 1 của bảng mi trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ:  Điền s 2 (s th tự NV ưu tiên ) vào cột 6, hàng 1;
- Nguyện vọng 2 của bảng mi thay đổi so với bảng cũ: Điền vào cột 6, hàng 2;
- Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền s 0 vào cột 6, hàng 4.
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top