Trường Đại học Thủy Lợi đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 
Trường Đại học Thủy Lợi quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 9 trường ĐH thành viên dao động từ 15,5 đến 17 điểm tùy từng trường, tổ hợp xét tuyển cũng như vùng miền và giới tính của thí sinh.

Xem điểm sàn xét tuyển vào các ngành của trường ĐH Thủy Lợi năm 2017 như sau:
TT
Tên Ngành
Mã XT
Sàn 17
I
Tại Hà Nội (TLA)


1
Kỹ thuật công trình thủy
TLA01
15.5
2
Kỹ thuật công trình xây dựng
TLA02
15.5
3
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
TLA03
15.5
4
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
TLA04
15.5
5
Quản lý xây dựng
TLA05
16
6
Kỹ thuật công trình biển
TLA06
16.5
7
Kỹ thuật tài nguyên nước
TLA07
17
8
Thuỷ văn
TLA08
15.5
9
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
TLA09
15.5
10
Cấp thoát nước
TLA10
16
11
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
TLA11
16
12
Kỹ thuật cơ khí
TLA12
17
13
Kỹ thuật điện, điện tử
TLA13
15.5
14
Công nghệ thông tin
TLA14
15.5
II
Tại Thành phố HCM (TLS)


1
Kỹ thuật xây dựng: Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
TLS01
15.5
2
Kỹ thuật tài nguyên nước
TLS02
15.5
3
Công nghệ thông tin: Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.
TLS03
15.5
4
Kế toán
TLS04
15.5
5
Cấp thoát nước
TLS05
15.5

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2017

TÊN TRƯỜNG: ĐẠI HỌC THỦY LỢI

TRƯỜNG:             TLA, TLS

Địa chỉ:                             Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Nội

Điện thoại:                      04.35631537                                                  Fax:         043.5638923
Website:                          http://tuyensinh.tlu.edu.vn                    Email: daotao@tlu.edu.vn

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (xem chi tiết ti mục 4).

- Xét tuyển thẳng (xem chi tiết mục 5).
3. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển

3.1. Đào tạo tại Nội (Mã trường: TLA)
Tổng ch tiêu: 3120
3.2. Đào tạo ti Thành phố H Chí Minh (Mã trường: TLS)
Tổng ch tiêu: 580
Cụ thể: Tại Hà Nội (TLA)
Mã 
Nhóm ngãnh
Nhóm ngành
Tại Hà Nội (TLA)
Chỉ
tiêu
2017
Tổ hợp XT
TLA01
Kỹ thuật xây dựng, Gồm các ngành: 
Kỹ thuật công trình thủy, 
Kỹ thuật công trình xây dựng, 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
Quản lý xây dựng, 
Kỹ thuật công trình biển)
920
A00, A01, D07
TLA02
Kỹ thuật tài nguyên nước, Gồm các ngành: 
Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn
210
A00, A01, D07
TLA03
Kỹ thuật hạ tầng, Gồm các ngành: 
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước
190
A00, A01, D07
TLA04
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
50
A00, A01, D07
TLA05
Kỹ thuật cơ khí
320
A00, A01, D07
TLA06
Kỹ thuật điện, điện tử
210
A00, A01, D07
TLA07
Công nghệ thông tin, Gồm các ngành: 
Công nghệ thông tin, 
Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)
400
A00, A01, D07
TLA08
Kỹ thuật môi trường
140
A00, A01, D07, B00
TLA09
Kỹ thuật hóa học
80
A00, B00, D07
TLA10
Kinh tế
130
A00, A01, D07
TLA11
Quản trị kinh doanh
140
A00, A01, D07
TLA12
Kế toán
210
A00, A01, D07
TLA13
Chương trình tiên tiến 
 ngành Kỹ thuật xây dựng
60
A00, A01, D07
TLA14
Chương trình tiên tiến 
 ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
60
A00, A01, D07

Tại Hồ Chí Minh (TLS): 
Mã 
Nhóm ngãnh
Nhóm ngành
Tại Hồ Chí Minh (TLS):
Chỉ 
tiêu
2017
Tổ hợp XT
TLS01
Kỹ thuật xây dựng, Gồm các ngành:
Kỹ thuật công trình thủy, 
Kỹ thuật công trình xây dựng, 
Kỹ thuật công trình giao thông, 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
280
A00, A01, D07
TLS02
Kỹ thuật tài nguyên nước
50
A00, A01, D07
TLS03
Công nghệ thông tin, Gồm các ngành: 
Công nghệ thông tin, 
Kỹ thuật phần mềm.
100
A00, A01, D07
TLS04
Kế toán
100
A00, A01, D07
TLS05
Cấp thoát nước
50
A00, A01, D07
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top