Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo ngành vào trường năm nay. Theo đó, ngưỡng xét tuyển các ngành đều cao hơn điểm sàn Bộ GD-ĐT vừa công bố, trong đó hệ đại trà ngành thấp nhất là 18 điểm và cao nhất là 22,5 điểm.

>> 


Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết: “Để nộp hồ sơ vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thí sinh cần có điểm thấp nhất là 17 điểm , 18 đến 23 điểm, có ngành 30 điểm (nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) mới đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường”. “Tuy nhiên, đây mới chỉ là số điểm sàn để xét tuyển vào trường, để chắc chắn đậu, thí sinh nên cộng thêm ít nhất từ 1-3 điểm cho mỗi ngành”, Tiến sĩ Thưởng cho biết thêm.
Để xem điểm sàn xét tuyển theo ngành của Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển 2017 theo ngành soạn tin như sau:
Soạn: HG Mã ngành+thứ tự ngành+SPK17 gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó:
- SPK là mã trường ĐH SPKT HCM
- Mã ngành: là mã ngành bạn dự xét tuyển
- Thứ tự ngành: Bảng dưới đây

VD: Bạn muốn xem điểm sàn XT ngành Sư phạm tiếng Anh trường ĐH SPKT HCM
Soạn tin:
HG 52140231D1SPK17 gửi 8785

Trong đó:
- SPK17 là mã trường ĐH SPKT HCM và năm 2017
- 52140231D: là mã ngành Sư phạm tiếng Anh
- Thứ tự ngành: là 1
Bảng dưới đây
(Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn chính thức sớm nhất, vẫn cú pháp nhắn tin như dưới đây)

Cụ thể như sau:
* HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ (XÉT ĐIỂM THI THPT)
STT
Mã ngành
Tên ngành
Soạn tin
1
52140231D
Sư phạm tiếng Anh
(Nhân hệ số 2 môn tiếng Anh)
Soạn: HG 52140231D1SPK17 gửi 8785
2
52210404D
Thiết kế thời trang
(Nhân hệ số 2 môn Vẽ)
Soạn: HG 52210404D2SPK17 gửi 8785
3
52220201D
Ngôn ngữ Anh
(Nhân hệ số 2 môn tiếng Anh)
Soạn: HG 52220201D3SPK17 gửi 8785
4
52340122D
Thương mại điện tử
Soạn: HG 52340122D4SPK17 gửi 8785
5
52340301D
Kế toán
Soạn: HG 52340301D5SPK17 gửi 8785
6
52480201D
Công nghệ thông tin
Soạn: HG 52480201D6SPK17 gửi 8785
7
52510102D
Công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng
Soạn: HG 52510102D7SPK17 gửi 8785
8
52510201D
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Soạn: HG 52510201D8SPK17 gửi 8785
9
52510202D
Công nghệ chế tạo máy
Soạn: HG 52510202D9SPK17 gửi 8785
10
52510203D
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Soạn: HG 52510203D10SPK17 gửi 8785
11
52510205D
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Soạn: HG 52510205D11SPK17 gửi 8785
12
52510206D
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Soạn: HG 52510206D12SPK17 gửi 8785
13
52510301D
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Soạn: HG 52510301D13SPK17 gửi 8785
14
52510302D
Công nghệ kỹ thuật điện tử,  truyền thông
Soạn: HG 52510302D14SPK17 gửi 8785
15
52510303D
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Soạn: HG 52510303D15SPK17 gửi 8785
16
52510304D
Công nghệ kỹ thuật máy tính
Soạn: HG 52510304D16SPK17 gửi 8785
17
52510401D
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Soạn: HG 52510401D17SPK17 gửi 8785
18
52510402D
Công nghệ vật liệu
Soạn: HG 52510402D18SPK17 gửi 8785
19
52510406D
Công nghệ kỹ thuật  môi trường
Soạn: HG 52510406D19SPK17 gửi 8785
20
52510501D
Công nghệ in
Soạn: HG 52510501D20SPK17 gửi 8785
21
52510601D
Quản lý công nghiệp
Soạn: HG 52510601D21SPK17 gửi 8785
22
52510603D
Kỹ thuật công nghiệp
Soạn: HG 52510603D22SPK17 gửi 8785
23
52520212D
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)
Soạn: HG 52520212D23SPK17 gửi 8785
24
52540101D
Công nghệ thực phẩm
Soạn: HG 52540101D24SPK17 gửi 8785
25
52540204D
Công nghệ may
Soạn: HG 52540204D25SPK17 gửi 8785
26
52580205D
Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông
Soạn: HG 52580205D26SPK17 gửi 8785
27
52810501D
Kinh tế gia đình
Soạn: HG 52810501D27SPK17 gửi 8785
28
52540301D
Công nghệ chế biến lâm sản
Soạn: HG 52540301D28SPK17 gửi 8785
29
52510605D
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
Soạn: HG 52510605D29SPK17 gửi 8785
30
52480105D
Kỹ thuật dữ liệu
Soạn: HG 52480105D30SPK17 gửi 8785

* HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG VIỆT (XÉT ĐIỂM THI THPT)
STT
Mã ngành
Tên ngành
Soạn tin
31
52340301C
Kế toán (CLC)
Soạn: HG 52340301C31SPK17 gửi 8785
32
52480201C
Công nghệ thông tin (CLC)
Soạn: HG 52480201C32SPK17 gửi 8785
33
52510102C
Công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng (CLC)
Soạn: HG 52510102C33SPK17 gửi 8785
34
52510201C
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)
Soạn: HG 52510201C34SPK17 gửi 8785
35
52510202C
Công nghệ chế tạo máy (CLC)
Soạn: HG 52510202C35SPK17 gửi 8785
36
52510203C
Công nghệ kỹ thuật
cơ điện tử (CLC)
Soạn: HG 52510203C36SPK17 gửi 8785
37
52510205C
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC)
Soạn: HG 52510205C37SPK17 gửi 8785
38
52510206C
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC)
Soạn: HG 52510206C38SPK17 gửi 8785
39
52510301C
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC)
Soạn: HG 52510301C39SPK17 gửi 8785
40
52510302C
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC)
Soạn: HG 52510302C40SPK17 gửi 8785
41
52510303C
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC)
Soạn: HG 52510303C41SPK17 gửi 8785
42
52510304C
Công nghệ kỹ thuật máy tính  (CLC)
Soạn: HG 52510304C42SPK17 gửi 8785
43
52510406C
Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC)
Soạn: HG 52510406C43SPK17 gửi 8785
44
52510501C
Công nghệ in (CLC)
Soạn: HG 52510501C44SPK17 gửi 8785
45
52510601C
Quản lý công nghiệp (CLC)
Soạn: HG 52510601C45SPK17 gửi 8785
46
52540101C
Công nghệ thực phẩm (CLC)
Soạn: HG 52540101C46SPK17 gửi 8785
47
52540204C
Công nghệ may CLC)
Soạn: HG 52540204C47SPK17 gửi 8785

* HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG ANH (XÉT ĐIỂM THI THPT)
STT
Mã ngành
Tên ngành
Soạn tin
48
52510102A
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510102A48SPK17 gửi 8785
49
52510202A
Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510202A49SPK17 gửi 8785
50
52510203A
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510203A50SPK17 gửi 8785
51
52510205A
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510205A51SPK17 gửi 8785
52
52510301A
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510301A52SPK17 gửi 8785
53
52510301A
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510301A53SPK17 gửi 8785
54
52510302A
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510302A54SPK17 gửi 8785
55
52510201A
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52510201A55SPK17 gửi 8785
56
52480201A
Công nghệ thông tin
(CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52480201A56SPK17 gửi 8785
57
52540101A
Công nghệ thực phẩm
(CLC tiếng Anh)
Soạn: HG 52540101A57SPK17 gửi 8785


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top