Điểm chuẩn trúng tuyển vào 9 trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội năm học 2017 - 2018, dự đoán sẽ tăng so với năm trước do đề thi năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là khá dễ chịu, học sinh phấn khởi làm tốt bài khi ra khỏi phòng thi.Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn ĐH Quốc gia Hà Nội, phổ điểm bài thi, hối thi THPTQG 2017, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2017.

Để xem dự kiến điểm chuẩn ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2017 của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn tin: HG Mã ngành+STT+Mã trường ĐH gửi 8785
Lưu ý: Sau HG là một dấu cách

Trong đó: STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN có mã trường là QHI
        Ngành Khoa học Máy tính có mã ngành là 52480101 ; STT là 1
Soạn tin: HG 524801011QHI gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
Mã ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
Soạn tin

1
Nhóm ngành CNTTvà CNKT điện, điện tử và viễn thông

1
52480101
Khoa học Máy tính
Soạn: HG 524801011QHI gửi 8785
2
52480201
Công nghệ Thông tin
Soạn: HG 524802012QHI gửi 8785
3
52480201NB
Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
Soạn: HG 52480201NB3QHI gửi 8785
4
52480104
Hệ thống Thông tin
Soạn: HG 524801044QHI gửi 8785
5
52480102
Truyền thông và Mạng máy tính
Soạn: HG 524801025QHI gửi 8785
6
52510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Soạn: HG 525103026QHI gửi 8785
7
52520214
Kỹ thuật máy tính
Soạn: HG 525202147QHI gửi 8785

2
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật

8
52TĐ1
Kỹ thuật năng lượng
Soạn: HG 52TĐ18QHI gửi 8785
9
52520401
Vật lí kỹ thuật
Soạn: HG 525204019QHI gửi 8785

3
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật

10
52520101
Cơ kỹ thuật
Soạn: HG 5252010110QHI gửi 8785
11
52510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Soạn: HG 5251020311QHI gửi 8785
12
52TĐ2
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông
Soạn: HG 52TĐ212QHI gửi 8785

4
Các CTĐT chất lượng cao

13
52480101CLC
Khoa học Máy tính
Soạn: HG 52480101CLC13QHI gửi 8785
14
52510302CLC
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Soạn: HG 52510302CLC14QHI gửi 8785
STT
Mã ngành
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52460101
Toán học
Soạn: HG 524601011QHT gửi 8785
2
52460105
Toán – Tin ứng dụng
Soạn: HG 524601052QHT gửi 8785
3
52460115
Toán cơ
Soạn: HG 524601153QHT gửi 8785
4
52480105
Máy tính và khoa học thông tin
Soạn: HG 524801054QHT gửi 8785
5
52440102
Vật lí học
Soạn: HG 524401025QHT gửi 8785
6
52430122
Khoa học vật liệu
Soạn: HG 524301226QHT gửi 8785
7
52520403
Công nghệ hạt nhân
Soạn: HG 525204037QHT gửi 8785
8
52440221
Khí tượng học
Soạn: HG 524402218QHT gửi 8785
9
52440224
Thủy văn
Soạn: HG 524402249QHT gửi 8785
10
52440228
Hải dương học
Soạn: HG 5244022810QHT gửi 8785
11
52440112
Hoá học
Soạn: HG 5244011211QHT gửi 8785
12
52510401
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Soạn: HG 5251040112QHT gửi 8785
13
52720403
Hoá dược
Soạn: HG 5272040313QHT gửi 8785
14
52510401CLC
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC)
Soạn: HG 52510401CLC14QHT gửi 8785
15
52440217
Địa lí tự nhiên
Soạn: HG 5244021715QHT gửi 8785
16
52850103
Quản lý đất đai
Soạn: HG 5285010316QHT gửi 8785
17
52440201
Địa chất học
Soạn: HG 5244020117QHT gửi 8785
18
52520501
Kỹ thuật địa chất
Soạn: HG 5252050118QHT gửi 8785
19
52850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
Soạn: HG 5285010119QHT gửi 8785
20
52420101
Sinh học
Soạn: HG 5242010120QHT gửi 8785
21
52420201
Công nghệ sinh học
Soạn: HG 5242020121QHT gửi 8785
22
52420201CLC
Công nghệ sinh học (CTĐT CLC)
Soạn: HG 52420201CLC22QHT gửi 8785
23
52440301
Khoa học môi trường
Soạn: HG 5244030123QHT gửi 8785
24
52440306
Khoa học đất
Soạn: HG 5244030624QHT gửi 8785
25
52510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Soạn: HG 5251040625QHT gửi 8785
STT
Mã ngành
ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52320101
Báo chí
Soạn: HG 523201011QHX gửi 8785
2
52310201
Chính trị học
Soạn: HG 523102012QHX gửi 8785
3
52760101
Công tác xã hội
Soạn: HG 527601013QHX gửi 8785
4
52220213
Đông phương học
Soạn: HG 522202134QHX gửi 8785
5
52220104
Hán Nôm
Soạn: HG 522201045QHX gửi 8785
6
52340401
Khoa học quản lí
Soạn: HG 523404016QHX gửi 8785
7
52320202
Khoa học thư viện
Soạn: HG 523202027QHX gửi 8785
8
52220310
Lịch sử
Soạn: HG 522203108QHX gửi 8785
9
52320303
Lưu trữ học
Soạn: HG 523203039QHX gửi 8785
10
52220320
Ngôn ngữ học
Soạn: HG 5222032010QHX gửi 8785
11
52310302
Nhân học
Soạn: HG 5231030211QHX gửi 8785
12
52360708
Quan hệ công chúng
Soạn: HG 5236070812QHX gửi 8785
13
52340103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Soạn: HG 5234010313QHX gửi 8785
14
52340107
Quản trị khách sạn
Soạn: HG 5234010714QHX gửi 8785
15
52340406
Quản trị văn phòng
Soạn: HG 5234040615QHX gửi 8785
16
52220212
Quốc tế học
Soạn: HG 5222021216QHX gửi 8785
17
52310401
Tâm lí học
Soạn: HG 5231040117QHX gửi 8785
18
52320201
Thông tin học
Soạn: HG 5232020118QHX gửi 8785
19
52220309
Tôn giáo học
Soạn: HG 5222030919QHX gửi 8785
20
52220301
Triết học
Soạn: HG 5222030120QHX gửi 8785
21
52220330
Văn học
Soạn: HG 5222033021QHX gửi 8785
22
52220113
Việt Nam học
Soạn: HG 5222011322QHX gửi 8785
23
52310301
Xã hội học
Soạn: HG 5231030123QHX gửi 8785
STT
Mã ngành
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52220201
Ngôn ngữ Anh
Soạn: HG 522202011QHF gửi 8785
2
52140231
Sư phạm tiếng Anh
Soạn: HG 521402312QHF gửi 8785
3
52220202
Ngôn ngữNga
Soạn: HG 522202023QHF gửi 8785
4
52140232
Sư phạm tiếng Nga
Soạn: HG 521402324QHF gửi 8785
5
52220203
Ngôn ngữ Pháp
Soạn: HG 522202035QHF gửi 8785
6
52140233
Sư phạm tiếng Pháp
Soạn: HG 521402336QHF gửi 8785
7
52220204
Ngôn ngữ Trung
Soạn: HG 522202047QHF gửi 8785
8
52140234
Sư phạm tiếng Trung
Soạn: HG 521402348QHF gửi 8785
9
52220205
Ngôn ngữ Đức
Soạn: HG 522202059QHF gửi 8785
10
52220209
Ngôn ngữ Nhật
Soạn: HG 5222020910QHF gửi 8785
11
52140236
Sư phạm tiếng Nhật
Soạn: HG 5214023611QHF gửi 8785
12
52220210
Ngôn ngữHàn Quốc
Soạn: HG 5222021012QHF gửi 8785
13
52140237
Sư phạm tiếng Hàn Quốc
Soạn: HG 5214023713QHF gửi 8785
14
52220211
Ngôn ngữẢ Rập
Soạn: HG 5222021114QHF gửi 8785
STT
Mã ngành
ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52310101
Kinh tế
Soạn: HG 523101011QHE gửi 8785
2
52310104
Kinh tế phát triển
Soạn: HG 523101042QHE gửi 8785
3
52310106
Kinh tế quốc tế
Soạn: HG 523101063QHE gửi 8785
4
52340101
Quản trị kinh doanh
Soạn: HG 523401014QHE gửi 8785
5
52340201
Tài chính - Ngân hàng
Soạn: HG 523402015QHE gửi 8785
6
52340301
Kế toán
Soạn: HG 523403016QHE gửi 8785
7
52310106CLC
Kinh tế quốc tế (CLC)
Soạn: HG 52310106CLC7QHE gửi 8785
8
52340101CLC
Quản trị kinh doanh (CLC)
Soạn: HG 52340101CLC8QHE gửi 8785
9
52340201CLC
Tài chính - Ngân hàng (CLC)
Soạn: HG 52340201CLC9QHE gửi 8785
STT
Mã ngành
ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52140209
Sư phạm Toán
Soạn: HG 521402091QHS gửi 8785
2
52140211
Sư phạm Vật lý
Soạn: HG 521402112QHS gửi 8785
3
52140212
Sư phạm Hóa học
Soạn: HG 521402123QHS gửi 8785
4
52140213
Sư phạm Sinh học
Soạn: HG 521402134QHS gửi 8785
5
52140217
Sư phạm Ngữ văn
Soạn: HG 521402175QHS gửi 8785
6
52140218
Sư phạm Lịch sử
Soạn: HG 521402186QHS gửi 8785
STT
Mã ngành
KHOA LUẬT, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52380101
Luật học
Soạn: HG 152380101QHL gửi 8785
2
52380109
Luật Kinh doanh
Soạn: HG 252380109QHL gửi 8785
STT
Mã ngành
KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52720101
Y đa khoa
Soạn: HG 527201011QHY gửi 8785
2
52720401
Dược học
Soạn: HG 527204012QHY gửi 8785
3
52720601CLC
Răng hàm mặt
Soạn: HG 52720601CLC3QHY gửi 8785
STT
Mã ngành
KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN
Soạn tin
1
52340120
Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
Soạn: HG 523401201QHQ gửi 8785
2
52340399
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)
Soạn: HG 523403992QHQ gửi 8785
3
52340405
Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)
Soạn: HG 523404053QHQ gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top