Điểm chuẩn trúng tuyển vào Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng năm học 2017 - 2018.

Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HG STT+DDY gửi 8785

Trong đó:
DDY là mã Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem ĐC vào Y đa khoa ; STT là 1
Soạn tin: 
HG 1DDY gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
Khoa Y - ĐH Đà Nẵng (DDY)
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Y đa khoa
Soạn: HG 1DDY gửi 8785
2
Dược học
Soạn: HG 2DDY gửi 8785
3
Điều dưỡng
Soạn: HG 3DDY gửi 8785
4
Răng - Hàm - Mặt
Soạn: HG 4DDY gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top