Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Thái Nguyên năm học 2017-2018.

Tra điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Thái Nguyên, thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 29), Số lượng trúng tuyển đợt 1, Số lượng tuyển thêm đợt 2 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Thái Nguyên bằng cách soạn tin:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống


Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Thái Nguyên như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bắc Sơn
2712019
Soạn HG 2712019 gửi 8785
2
Bình Yên
2712011
Soạn HG 2712011 gửi 8785
3
Chu Văn An
2712004
Soạn HG 2712004 gửi 8785
4
Đại Từ
2712014
Soạn HG 2712014 gửi 8785
5
Đào Duy Từ
2712030
Soạn HG 2712030 gửi 8785
6
Điềm Thuỵ
2712029
Soạn HG 2712029 gửi 8785
7
Định Hoá
2712010
Soạn HG 2712010 gửi 8785
8
Đồng Hỷ
2712015
Soạn HG 2712015 gửi 8785
9
Dương Tự Minh
2712005
Soạn HG 2712005 gửi 8785
10
Gang Thép
2712003
Soạn HG 2712003 gửi 8785
11
Hoàng Quốc Việt
2712027
Soạn HG 2712027 gửi 8785
12
Khánh Hoà
2712006
Soạn HG 2712006 gửi 8785
13
Lê Hồng Phong
2712018
Soạn HG 2712018 gửi 8785
14
Lương Ngọc Quyến
2712001
Soạn HG 2712001 gửi 8785
15
Lương Phú
2712023
Soạn HG 2712023 gửi 8785
16
Lưu Nhân Chú, Đại từ
2712026
Soạn HG 2712026 gửi 8785
17
Lý Nam Đế
2712008
Soạn HG 2712008 gửi 8785
18
Ngô Quyền
2712002
Soạn HG 2712002 gửi 8785
19
Nguyễn Huệ
2712022
Soạn HG 2712022 gửi 8785
20
Phổ Yên
2712024
Soạn HG 2712024 gửi 8785
21
Phú Bình
2712030
Soạn HG 2712030 gửi 8785
22
Phú Lương
2712012
Soạn HG 2712012 gửi 8785
23
Sông Công
2712009
Soạn HG 2712009 gửi 8785
24
Thái Nguyên
2712007
Soạn HG 2712007 gửi 8785
25
Trại Cau
2712016
Soạn HG 2712016 gửi 8785
26
Trần Phú, Võ Nhai
2712025
Soạn HG 2712025 gửi 8785
27
Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ
2712028
Soạn HG 2712028 gửi 8785
28
Võ Nhai
2712013
Soạn HG 2712013 gửi 8785
29
Yên Ninh
2712021
Soạn HG 2712021 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top