Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2017 - 2018
Khối các trường chuyên gồm Chuyên Lê Hồng Phong; Chuyên Trần Đại Nghĩa; THPT Nguyễn Thượng Hiền; THPT Gia Định; THPT Mạc Đĩnh Chi ; THPT Nguyễn Hữu Cầu; THPT Nguyễn Hữu Huân; THPT Củ Chi; THPT Trung Phú; PT Năng khiếu - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1 và Cơ sở 2.
Điểm chuẩn NV1 năm nay cao nhất là 43.25 điểm thuộc về trường chuyên Lê Hồng Phong, thấp nhất là 17.13 điểm của trường Năng khiếu - ĐHQG TPHCM.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2017 - 2018 bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 khối chuyên TP HCM như sau: 
STT
Môn chuyên - Trường THPT
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Lê Hồng Phong
2
Tiếng Anh - Chuyên Lê Hồng Phong
2702101
Soạn: HG 2702101 gửi 8785
3
Hóa - Chuyên Lê Hồng Phong
2702102
Soạn: HG 2702102 gửi 8785
4
Lý - Chuyên Lê Hồng Phong
2702103
Soạn: HG 2702103 gửi 8785
5
Sinh - Chuyên Lê Hồng Phong
2702104
Soạn: HG 2702104 gửi 8785
6
Tin - Chuyên Lê Hồng Phong
2702105
Soạn: HG 2702105 gửi 8785
7
Toán - Chuyên Lê Hồng Phong
2702106
Soạn: HG 2702106 gửi 8785
8
Tiếng Trung - Chuyên Lê Hồng Phong
2702107
Soạn: HG 2702107 gửi 8785
9
Văn - Chuyên Lê Hồng Phong
2702108
Soạn: HG 2702108 gửi 8785
11
Không chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong
2702110
Soạn: HG 2702110 gửi 8785
12
Chuyên Trần Đại Nghĩa
-
-
13
Tiếng Anh - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702112
Soạn: HG 2702112 gửi 8785
14
Hóa - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702113
Soạn: HG 2702113 gửi 8785
15
Lý - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702114
Soạn: HG 2702114 gửi 8785
16
Sinh - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702115
Soạn: HG 2702115 gửi 8785
17
Toán - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702116
Soạn: HG 2702116 gửi 8785
18
Văn - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702117
Soạn: HG 2702117 gửi 8785
19
Không chuyên - Chuyên Trần Đại nghĩa
2702118
Soạn: HG 2702118 gửi 8785
20
Nguyễn Thượng Hiền
-
-
21
Tiếng Anh - Nguyễn Thượng Hiền
2702120
Soạn: HG 2702120 gửi 8785
22
Hóa - Nguyễn Thượng Hiền
2702121
Soạn: HG 2702121 gửi 8785
23
Lý - Nguyễn Thượng Hiền
2702122
Soạn: HG 2702122 gửi 8785
24
Sinh - Nguyễn Thượng Hiền
2702123
Soạn: HG 2702123 gửi 8785
25
Toán - Nguyễn Thượng Hiền
2702124
Soạn: HG 2702124 gửi 8785
26
Văn - Nguyễn Thượng Hiền
2702125
Soạn: HG 2702125 gửi 8785
27
Gia Định
-
-
28
Tiếng Anh - Gia Định
2702127
Soạn: HG 2702127 gửi 8785
29
Hóa - Gia Định
2702128
Soạn: HG 2702128 gửi 8785
30
Lý - Gia Định
2702129
Soạn: HG 2702129 gửi 8785
31
Toán - Gia Định
2702130
Soạn: HG 2702130 gửi 8785
32
Văn - Gia Định
2702131
Soạn: HG 2702131 gửi 8785
33
Tin - Gia Định
2702132
Soạn: HG 2702132 gửi 8785
34
Mạc Đĩnh Chi
-
-
35
Tiếng Anh - Mạc Đĩnh Chi
2702134
Soạn: HG 2702134 gửi 8785
36
Hóa - Mạc Đĩnh Chi
2702135
Soạn: HG 2702135 gửi 8785
37
Lý - Mạc Đĩnh Chi
2702136
Soạn: HG 2702136 gửi 8785
38
Sinh - Mạc Đĩnh Chi
2702137
Soạn: HG 2702137 gửi 8785
39
Toán - Mạc Đĩnh Chi
2702138
Soạn: HG 2702138 gửi 8785
40
Văn - Mạc Đĩnh Chi
2702139
Soạn: HG 2702139 gửi 8785
41
Nguyễn Hữu Cầu
-
-
42
Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Cầu
2702141
Soạn: HG 2702141 gửi 8785
43
Hóa - Nguyễn Hữu Cầu
2702142
Soạn: HG 2702142 gửi 8785
44
Lý - Nguyễn Hữu Cầu
2702143
Soạn: HG 2702143 gửi 8785
45
Toán - Nguyễn Hữu Cầu
2702144
Soạn: HG 2702144 gửi 8785
46
Nguyễn Hữu Huân
-
-
47
Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Huân
2702146
Soạn: HG 2702146 gửi 8785
48
Hóa - Nguyễn Hữu Huân
2702147
Soạn: HG 2702147 gửi 8785
49
Lý - Nguyễn Hữu Huân
2702148
Soạn: HG 2702148 gửi 8785
50
Toán - Nguyễn Hữu Huân
2702149
Soạn: HG 2702149 gửi 8785
51
Văn - Nguyễn Hữu Huân
2702150
Soạn: HG 2702150 gửi 8785
52
Củ Chi
-
-
53
Tiếng Anh - Củ Chi
2702152
Soạn: HG 2702152 gửi 8785
54
Hóa - Củ Chi
2702153
Soạn: HG 2702153 gửi 8785
57
Trung Phú
-
-
58
Tiếng Anh - Trung Phú
2702157
Soạn: HG 2702157 gửi 8785
59
Hóa - Trung Phú
2702158
Soạn: HG 2702158 gửi 8785
60
Lý - Trung Phú
2702159
Soạn: HG 2702159 gửi 8785
61
Toán - Trung Phú
2702160
Soạn: HG 2702160 gửi 8785
62
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1
-
-
63
Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702162
Soạn: HG 2702162 gửi 8785
66
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702165
Soạn: HG 2702165 gửi 8785
67
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702166
Soạn: HG 2702166 gửi 8785
68
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702167
Soạn: HG 2702167 gửi 8785
69
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702168
Soạn: HG 2702168 gửi 8785
70
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702169
Soạn: HG 2702169 gửi 8785
71
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702170
Soạn: HG 2702170 gửi 8785
72
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702171
Soạn: HG 2702171 gửi 8785
73
Không chuyên - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702172
Soạn: HG 2702172 gửi 8785
74
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 2
-
-
75
Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702174
Soạn: HG 2702174 gửi 8785
78
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702177
Soạn: HG 2702177 gửi 8785
79
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702178
Soạn: HG 2702178 gửi 8785
80
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702179
Soạn: HG 2702179 gửi 8785
83
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702182
Soạn: HG 2702182 gửi 8785
84
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702183
Soạn: HG 2702183 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top