Trường phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 
Năm nay tuyển sinh hơn 500 học sinh. Trong đó cơ sở Nguyễn Chí Thanh tuyển 245 học sinh hệ chuyên, và 125 học sinh hệ không chuyên. Cơ sở 2 tại khu đô thi ĐH Quốc gia tuyển sinh 210 học sinh hệ chuyên.
Kỳ thi năm nay có 2.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường phổ thông năng khiếu.

Để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Năng khiếu ĐHQG TP.HCM năm học 2017-2018, soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 Năng khiếu ĐHQG TP.HCM như sau: 

STT
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
63
Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702162
Soạn: HG 2702162 gửi 8785
64
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702163
Soạn: HG 2702163 gửi 8785
65
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702164
Soạn: HG 2702164 gửi 8785
66
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702165
Soạn: HG 2702165 gửi 8785
67
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702166
Soạn: HG 2702166 gửi 8785
68
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702167
Soạn: HG 2702167 gửi 8785
69
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702168
Soạn: HG 2702168 gửi 8785
70
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702169
Soạn: HG 2702169 gửi 8785
71
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702170
Soạn: HG 2702170 gửi 8785
72
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702171
Soạn: HG 2702171 gửi 8785
73
Không chuyên - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
2702172
Soạn: HG 2702172 gửi 8785
74
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 2
-
-
75
Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702174
Soạn: HG 2702174 gửi 8785
78
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702177
Soạn: HG 2702177 gửi 8785
79
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702178
Soạn: HG 2702178 gửi 8785
80
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702179
Soạn: HG 2702179 gửi 8785
81
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702180
Soạn: HG 2702180 gửi 8785
82
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702181
Soạn: HG 2702181 gửi 8785
83
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702182
Soạn: HG 2702182 gửi 8785
84
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
2702183
Soạn: HG 2702183 gửi 8785
Đối với các trường THPT công lập khác trong TP HCM, có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiên năm học 2017 - 2018 TẠI ĐÂY
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top