Tỉ lệ chọi, thứ tự chọi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm học 2017 - 2018


Tỉ lệ chọi = Tổng số ĐKNV/Số CT
Tuyển sinh vào 10 chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm học 2017 - 2018 có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/26.5, thấp nhất là 1/5.6. 
Tỉ lệ chọi = 1/26.5 cho thấy bình quân cứ 26,5 lượt ĐK xét tuyển chỉ có 1 lượt đỗ, trượt 25,5
TL chọi = 1/5,6 cũng cho thấy bình quân cứ 5,6 lượt ĐK xét tuyển chỉ có 1 lượt đỗ, trượt 4,6.
Nhự vậy, nhìn chung năm nay lượng thí sinh trượt chuyên chiếm phần lớn.
Tra cứu tỉ lệ chọi và thứ tự tỉ lệ chọi vào 10 chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm học 2017 - 2018, soạn tin:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem tỉ lệ chọi vào lớp 10 chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm học 2017-2018
STT
CHUYÊN TRẦN PHÚ
Mã môn
Soạn tin xem TL chọi 2017
1
Toán chuyên
8703101
Soạn: HG 8703101 gửi 8785
2
Lý chuyên
8703102
Soạn: HG 8703102 gửi 8785
3
Hóa chuyên
8703103
Soạn: HG 8703103 gửi 8785
4
Sinh chuyên
8703104
Soạn: HG 8703104 gửi 8785
5
Tin chuyên
8703105
Soạn: HG 8703105 gửi 8785
6
không chuyên Tự nhiên
8703106
Soạn: HG 8703106 gửi 8785
7
Văn chuyên
8703107
Soạn: HG 8703107 gửi 8785
8
Anh chuyên
8703108
Soạn: HG 8703108 gửi 8785
9
Nga chuyên
8703109
Soạn: HG 8703109 gửi 8785
10
Pháp chuyên
8703110
Soạn: HG 8703110 gửi 8785
11
Trung chuyên
8703111
Soạn: HG 8703111 gửi 8785
12
Nhật chuyên
8703112
Soạn: HG 8703112 gửi 8785
13
không chuyên Xã hội
8703113
Soạn: HG 8703113 gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top