>> 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

1. Mẫu dùng cho thí sinh thi tại HĐ THPT Chuyên Hùng Vương


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 


ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

       Kính gửi:
                        - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ;
                        - Hiệu trưởng Trường ...............................................
Tên em là:………………...............................; sinh ngày….......tháng………năm…….
Học sinh trường:............................................................................................
Đã tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi THPT Chuyên Hùng Vương.
Số báo danh…………………..; phòng thi số…………………....................
Em xin đề nghị phúc khảo bài thi các môn:.........................................................................
..............................................................................................................................................

Stt
Môn đề nghị phúc khảo
Điểm bài thi công bố
Lý do
(Chỉ ghi những môn đề nghị phúc khảo)
1.             
Môn chung
Ngữ văn


2.             
Tiếng Anh


3.             
Toán


4.             
Môn chuyên
Toán (Chuyên Toán)


5.             
Vật lí


6.             
Hóa học


7.             
Sinh học


8.             
Toán (Chuyên Tin)


9.             
Ngữ văn


10.         
Lịch sử


11.         
Địa lí


12.         
Tiếng Anh (Chuyên T. Anh)


13.         
T. Anh (Chuyên T. Pháp)


Tổng số môn đề nghị phúc khảo:...................................
                                                                                                                         Ngày         tháng 6  năm 2017
             Xác nhận của Thủ trưởng                                                     Người làm đơn

               (nơi thí sinh đăng ký dự thi)     


2.  Mẫu dùng cho thí sinh thi tại các HĐ trường THPT (không phải THPT Chuyên Hùng Vương)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

       Kính gửi:
                        - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ;
                        - Hiệu trưởng Trường ...............................................
Tên em là:………………...............................; sinh ngày….......tháng………năm…….
Học sinh trường:............................................................................................
Đã tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi:………...................................................
Số báo danh…………………..; phòng thi số…………………....................
Em xin đề nghị phúc khảo bài thi các môn:.........................................................................
..............................................................................................................................................

Stt
Môn đề nghị phúc khảo
Điểm bài thi công bố
Lý do
(Chỉ ghi những môn đề nghị phúc khảo)
1.       
Ngữ văn


2.       
Tiếng Anh


3.       
Toán


Tổng số môn đề nghị phúc khảo:...................................
                                                                                                                         Ngày         tháng 6  năm 2017
             Xác nhận của Thủ trưởng                                                     Người làm đơn
               (nơi thí sinh đăng ký dự thi
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top