Mẫu đơn xin phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội (Mẫu 1)

>> 

 Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi:      Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015


1. Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………..
2. Ngày sinh:  …….tháng……. năm 19…
3. Học sinh cơ sở giáo dục:……………………………………………………
4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày 23/6/2014
5. Tại Hội đồng thi:…………………………………………………………..
6. Phòng thi số:…………, Số báo danh:…………………(ghi đủ 6 chữ số).
7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):


Môn không chuyên
Môn chuyên
Môn

Điểm thi                                                                       
  Xác nhận của CSGD                                  Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2014

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)                                                   Học sinh ký tên

Lưu ý: Đây là bản gốc từ năm 2014, các bạn có thể chỉnh sửa ngày tháng cho phù hợp với thời điểm hiện tại
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top