Điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tỉnh Ninh Bình năm học 2017-2018.

Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tỉnh Ninh Bình năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 24)  soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tỉnh Ninh Bình năm học 2017-2018 như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bình Minh
2727001
Soạn HG 2727001 gửi 8785
2
Đinh Tiên Hoàng
2727002
Soạn HG 2727002 gửi 8785
3
Gia Viễn A
2727003
Soạn HG 2727003 gửi 8785
4
Gia Viễn B
2727004
Soạn HG 2727004 gửi 8785
5
Gia Viễn C
2727005
Soạn HG 2727005 gửi 8785
6
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
2727006
Soạn HG 2727006 gửi 8785
7
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
2727007
Soạn HG 2727007 gửi 8785
8
Kim Sơn A
2727008
Soạn HG 2727008 gửi 8785
9
Kim Sơn B
2727009
Soạn HG 2727009 gửi 8785
10
Kim Sơn C
2727010
Soạn HG 2727010 gửi 8785
11
Nguyễn Huệ
2727011
Soạn HG 2727011 gửi 8785
12
Nho Quan A
2727012
Soạn HG 2727012 gửi 8785
13
Nho Quan B
2727013
Soạn HG 2727013 gửi 8785
14
Nho Quan C
2727014
Soạn HG 2727014 gửi 8785
15
Ninh Bình – Bạc Liêu
2727015
Soạn HG 2727015 gửi 8785
16
Tạ Uyên
2727016
Soạn HG 2727016 gửi 8785
17
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
2727017
Soạn HG 2727017 gửi 8785
18
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
2727018
Soạn HG 2727018 gửi 8785
19
Yên Khánh A
2727019
Soạn HG 2727019 gửi 8785
20
Yên Khánh B
2727024
Soạn HG 2727024 gửi 8785
21
Yên Mô A
2727020
Soạn HG 2727020 gửi 8785
22
Yên Mô B
2727021
Soạn HG 2727021 gửi 8785
23
Ngô Thì Nhậm
2727022
Soạn HG 2727022 gửi 8785
24
Vũ Duy Thanh
2727023
Soạn HG 2727023 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top