Điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và chuyên Chu Văn An tỉnh Bình Định năm học 2017-2018.

Kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và chuyên Chu Văn An, năm học 2017-2018 có tổng cộng 439 thí sinh (TS) trúng tuyển, gồm 272 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 167 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An,.
Để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn và chuyên Chu Văn An năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn và chuyên Chu Văn An tỉnh Bình Định (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 8)  soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Lê Quý Đôn và chuyên Chu Văn An tỉnh Bình Định như sau: 
STT
Chuyên Lê Quý Đôn
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
chuyên Toán
6737101
Soạn HG 6737101  gửi 8785
2
chuyên Toán - Tin
6737102
Soạn HG 6737102  gửi 8785
3
chuyên Vật lý
6737103
Soạn HG 6737103  gửi 8785
4
chuyên Hóa
6737104
Soạn HG 6737104  gửi 8785
5
chuyên Sinh
6737105
Soạn HG 6737105  gửi 8785
6
chuyên Ngữ văn
6737106
Soạn HG 6737106  gửi 8785
7
chuyên tiếng Anh
6737107
Soạn HG 6737107  gửi 8785
8
lớp không chuyên
6737108
Soạn HG 6737108  gửi 8785
STT
Chuyên Chu Văn An
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
11
chuyên Toán
6737109
Soạn HG 6737109  gửi 8785
12
chuyên Toán - Tin
6737110
Soạn HG 6737110  gửi 8785
13
chuyên Vật lý
6737111
Soạn HG 6737111  gửi 8785
14
chuyên Hóa
6737112
Soạn HG 6737112  gửi 8785
15
chuyên Sinh
6737113
Soạn HG 6737113  gửi 8785
16
chuyên Ngữ văn
6737114
Soạn HG 6737114  gửi 8785
17
chuyên tiếng Anh
6737115
Soạn HG 6737115  gửi 8785
18
lớp không chuyên
6737116
Soạn HG 6737116  gửi 8785

Trong tổng số 272 thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, lớp chuyên Toán có 34 TS, chuyên Hóa 33 TS, chuyên Ngữ văn 35 TS, chuyên Sinh 30 TS, chuyên Tiếng Anh 35 TS, chuyên Toán - Tin 32 TS, chuyên Vật lý 30 TS và lớp không chuyên 43 TS.
Còn trong tổng số 167 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An, lớp chuyên Toán có 27 TS, chuyên Hóa 15 TS, chuyên Ngữ văn 28 TS, chuyên Sinh 15 TS, chuyên Tiếng Anh 30 TS, chuyên Toán - Tin 11 TS, chuyên Vật lý 11 TS và lớp không chuyên 30 TS.
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top