Điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Thái Bình tỉnh Thái Bình năm học 2017-2018.

 Kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Thái Bình, năm học 2017-2018 có tổng cộng 1842 thí sinh (TS) dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Thái Bình.
Để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình tỉnh Bình Định (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 10)  soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Thái Bình tỉnh Thái Bình như sau: 
STT
Chuyên Thái Bình
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Toán
6726101
Soạn: HG 6726101 gửi 8785
2
Chuyên Lý
6726102
Soạn: HG 6726102 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
6726103
Soạn: HG 6726103 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
6726104
Soạn: HG 6726104 gửi 8785
5
Chuyên Tin
6726105
Soạn: HG 6726105 gửi 8785
6
Chuyên Văn
6726106
Soạn: HG 6726106 gửi 8785
7
Chuyên Sử
6726107
Soạn: HG 6726107 gửi 8785
8
Chuyên Địa
6726108
Soạn: HG 6726108 gửi 8785
9
Chuyên Anh
6726109
Soạn: HG 6726109 gửi 8785
10
Lớp không chuyên
6726110
Soạn: HG 6726110 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top