Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường THPT chuyên TP Hà Nội: Chuyên Chu Văn An, Hà Nội-Amstecdam, chuyên KHTN ĐHQGHN, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Sơn Tây năm học 2017-2018.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT khối chuyên Hà Nội năm học 2017-2018 soạn tin:


HG dấu cách Mã môn gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường chuyên ĐHSP Hà Nội, chuyên KHTN ĐHQGHN, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường chuyên ĐHSP Hà Nội, chuyên KHTN ĐHQGHN, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN cụ thể như sau:

STT
Môn chuyên - Trường chuyên
Mã môn 
Soạn tin xem ĐCvào 10
năm học 2017-2018
1
THPT chuyên ĐHSP HN
2
Chuyên Toán
2701362
Soạn: HG 2701362 gửi 8785
3
Chuyên Tin
2701356
Soạn: HG 2701356 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
2701326
Soạn: HG 2701326 gửi 8785
5
Chuyên Lý
2701316
Soạn: HG 2701316 gửi 8785
6
Chuyên Hoá
2701305
Soạn: HG 2701305 gửi 8785
7
Chuyên Ngữ Văn
2701321
Soạn: HG 2701321 gửi 8785
8
Chuyên Tiếng Anh
2701336
Soạn: HG 2701336 gửi 8785
9
THPT chuyên KHTN ĐHQGHN
-
-
10
Chuyên Toán
2701363
Soạn: HG 2701363 gửi 8785
11
Chuyên Tin
2701357
Soạn: HG 2701357 gửi 8785
12
Chuyên Lý
2701315
Soạn: HG 2701315 gửi 8785
13
Chuyên Hoá
2701306
Soạn: HG 2701306 gửi 8785
14
Chuyên Sinh
2701327
Soạn: HG 2701327 gửi 8785
15
THPT chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN
-
-
16
Chuyên Tiếng Anh
2701337
Soạn: HG 2701337 gửi 8785
17
Chuyên Tiếng Nga
2701342
Soạn: HG 2701342 gửi 8785
18
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh, thi Pháp)
2701349
Soạn: HG 2701349 gửi 8785
19
Chuyên Tiếng Trung Quốc
2701351
Soạn: HG 2701351 gửi 8785
20
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh, thi Đức)
2701338
Soạn: HG 2701338 gửi 8785
21
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh, thi Nhật)
2701344
Soạn: HG 2701344 gửi 8785
22
Chuyên Tiếng Hàn (thi Anh, thi Nhật)
2701339
Soạn: HG 2701339 gửi 8785

Cách soạn tin xem dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10  khối các trường THPT chuyên Hà Nội - Amstecdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An năm học 2017-2018 như sau: 

STT
Môn chuyên - Trường chuyên
Mã môn 
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
1
Hà Nội-Amstecdam
2
Chuyên Toán - Ams
6701208
Soạn: HG 6701208 gửi 8785
3
Chuyên Tin - Ams
6701209
Soạn: HG 6701209 gửi 8785
4
Chuyên Lý - Ams
6701210
Soạn: HG 6701210 gửi 8785
5
Chuyên Hóa - Ams
6701211
Soạn: HG 6701211 gửi 8785
6
Chuyên Sinh - Ams
6701212
Soạn: HG 6701212 gửi 8785
7
Chuyên Văn - Ams
6701201
Soạn: HG 6701201 gửi 8785
8
Chuyên Sử - Ams
6701202
Soạn: HG 6701202 gửi 8785
9
Chuyên Địa - Ams
6701203
Soạn: HG 6701203 gửi 8785
10
Chuyên Tiếng Anh - Ams
6701204
Soạn: HG 6701204 gửi 8785
11
Chuyên Tiềng Pháp - Ams
6701207
Soạn: HG 6701207 gửi 8785
12
Chuyên Tiếng Nga - Ams
6701205
Soạn: HG 6701205 gửi 8785
13
Chuyên Tiếng Trung - Ams
6701206
Soạn: HG 6701206 gửi 8785
14
Nguyễn Huệ
-
-
15
Chuyên Toán - Nguyễn Huệ
6701220
Soạn: HG 6701220 gửi 8785
16
Chuyên Tin - Nguyễn Huệ
6701221
Soạn: HG 6701221 gửi 8785
17
Chuyên Lý - Nguyễn Huệ
6701222
Soạn: HG 6701222 gửi 8785
18
Chuyên Hóa - Nguyễn Huệ
6701223
Soạn: HG 6701223 gửi 8785
19
Chuyên Sinh - Nguyễn Huệ
6701224
Soạn: HG 6701224 gửi 8785
20
Chuyên Văn - Nguyễn Huệ
6701214
Soạn: HG 6701214 gửi 8785
21
Chuyên Sử - Nguyễn Huệ
6701215
Soạn: HG 6701215 gửi 8785
22
Chuyên Địa - Nguyễn Huệ
6701216
Soạn: HG 6701216 gửi 8785
23
Chuyên Tiếng Anh - Nguyễn Huệ
6701217
Soạn: HG 6701217 gửi 8785
24
Chuyên Tiếng Pháp - Nguyễn Huệ
6701219
Soạn: HG 6701219 gửi 8785
25
Chuyên Tiếng Nga - Nguyễn Huệ
6701218
Soạn: HG 6701218 gửi 8785
26
Chu Văn An
-
-
27
Chuyên Toán - Chu Văn An
6701231
Soạn: HG 6701231 gửi 8785
28
Chuyên Tin - Chu Văn An
6701232
Soạn: HG 6701232 gửi 8785
29
Chuyên Lý - Chu Văn An
6701233
Soạn: HG 6701233 gửi 8785
30
Chuyên Hóa - Chu Văn An
6701234
Soạn: HG 6701234 gửi 8785
31
Chuyên Sinh - Chu Văn An
6701235
Soạn: HG 6701235 gửi 8785
32
Chuyên Văn - Chu Văn An
6701226
Soạn: HG 6701226 gửi 8785
33
Chuyên Sử - Chu Văn An
6701227
Soạn: HG 6701227 gửi 8785
34
Chuyên Địa - Chu Văn An
6701228
Soạn: HG 6701228 gửi 8785
35
Chuyên  Tiếng Anh - Chu Văn An
6701229
Soạn: HG 6701229 gửi 8785
36
Chuyên Tiếng Pháp - Chu Văn An
6701230
Soạn: HG 6701230 gửi 8785
37
Chuyên Tiếng Nhật - Chu Văn An
6701236
Soạn: HG 6701236 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top