Điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Binh Thuận năm học 2017-2018.
Kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, năm học 2017-2018 có 389 thí sinh trúng tuyển.
Để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Binh Thuận (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 10)  soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Binh Thuận như sau: 
STT
Chuyên Trần Hưng Đạo
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Toán chuyên
2747101
Soạn: HG 2747101 gửi 8785
2
Tin học chuyên
2747102
Soạn: HG 2747102 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
2747103
Soạn: HG 2747103 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
2747104
Soạn: HG 2747104 gửi 8785
5
Sinh học chuyên
2747105
Soạn: HG 2747105 gửi 8785
6
Ngữ văn chuyên
2747106
Soạn: HG 2747106 gửi 8785
7
Sử chuyên
2747107
Soạn: HG 2747107 gửi 8785
8
Địa chuyên
2747108
Soạn: HG 2747108 gửi 8785
9
Tiếng Anh chuyên
2747109
Soạn: HG 2747109 gửi 8785
10
Lớp không chuyên
2747111
Soạn: HG 2747111 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top