Đề thi môn Vật Lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 chính thức.

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mã đề 312

Đáp án đề thi môn Anh, Mã 406
 1. B
2. B 
3. A 
4. B 
5. B 
6. D 
7. D 
8. D 
9. B 
10. C 
11. A 
12. A 
13. A 
14. B 
15. C 
16. C 
17. D 
18. A 
19. B 
20. D 
21. C 
22. D 
 23. C
24. B 
25. C 
26. D 
27. D 
28. A 
29. D 
30. D 
31. B 
32. B 
33. C 
34. D 
35. C 
 36. B
37. A 
38. A 
39. B 
40. B 
41. C 
42. A 
43. C  
44. A  
45. D  
46. A  
47. C  
48. A 
49. C 
50. C 

Đáp án đề thi môn Anh, Các mã khác:
Đáp án đề thi môn Anh, Mã đề 409
1. A
2. C
3. C
4. A
5. D
6. A
7. D
8. B
9. C
10. B
11. B
12. D
13. C
14. B
15. C
16. D
17. A
18. D
19. C
20. B
21. A
22. D
23. A
24. A
25. C
26. B
27. B
28. D
29. B
30. C
31. C
32. D
33. C
34. B
35. A
36. A
37. A
38. A
39. C
40. D
41. D
42. C
43. A
44. C
45. B
46. B
47. D
48. C
49. D
50. B


Đáp án đề thi môn Anh, Mã đề 413
1. B
2. A
3. B
4. D
5. A
6. D
7. C
8. C
9. A
10. C
11. D
12. A
13. D
14. B
15. C
16. C
17. D
18. D
19. A
20. D
21. C
22. C
23. A
24. D
25. B
26. C
27. A
28. D
29. A
30. C
31. A
32. D
33. D
34. D
35. B
36. A
37. C
38. B
39. A
40. A
41. B
42. B
43. D
44. A
45. D
46. C
47. A
48. A
49. D
50. Bloading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top