Điểm chuẩn trúng tuyển lần 1 vào lớp 10 của 25 trường THPT công lập Hưng Yên năm học 2017-2018.
Tra cứu chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 Hưng Yên soạn tin:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập Hưng Yên như sau: 

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
1
Ân Thi
2722001
Soạn HG 2722001 gửi 8785
2
Đức Hợp
2722002
Soạn HG 2722002 gửi 8785
3
Dương Quảng Hàm
2722003
Soạn HG 2722003 gửi 8785
4
Hoàng Hoa Thám
2722004
Soạn HG 2722004 gửi 8785
5
Hưng Yên
2722005
Soạn HG 2722005 gửi 8785
6
Khoái Châu
2722006
Soạn HG 2722006 gửi 8785
7
Kim Động
2722007
Soạn HG 2722007 gửi 8785
8
Minh Châu
2722008
Soạn HG 2722008 gửi 8785
9
Mỹ Hào
2722009
Soạn HG 2722009 gửi 8785
10
Nam Khoái Châu
2722010
Soạn HG 2722010 gửi 8785
11
Nam Phù Cừ
2722011
Soạn HG 2722011 gửi 8785
12
Nghĩa Dân
2722012
Soạn HG 2722012 gửi 8785
13
Nguyễn Siêu
2722013
Soạn HG 2722013 gửi 8785
14
Nguyễn Thiện Thuật 
2722014
Soạn HG 2722014 gửi 8785
15
Nguyễn Trung Ngạn 
2722015
Soạn HG 2722015 gửi 8785
16
Phạm Ngũ Lão
2722016
Soạn HG 2722016 gửi 8785
17
Phù Cừ
2722017
Soạn HG 2722017 gửi 8785
18
Tiên Lữ
2722018
Soạn HG 2722018 gửi 8785
19
Trần Hưng Đạo
2722019
Soạn HG 2722019 gửi 8785
20
Trần Quang Khải
2722020
Soạn HG 2722020 gửi 8785
21
Triệu Quang Phục  
2722021
Soạn HG 2722021 gửi 8785
22
Trưng Vương
2722022
Soạn HG 2722022 gửi 8785
23
Văn Giang
2722023
Soạn HG 2722023 gửi 8785
24
Văn Lâm
2722024
Soạn HG 2722024 gửi 8785
25
Yên Mỹ
2722025
Soạn HG 2722025 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top