Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018.
Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Vĩnh Long soạn tin:

HG Mã trường gửi 8785

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long, soạn tin tra nhanh điểm chuẩn như sau:
STT
Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Toán
2757101
Soạn HG 2757101 gửi 8785
2
Chuyên Vật lý
2757102
Soạn HG 2757102 gửi 8785
3
Chuyên Hóa học
2757103
Soạn HG 2757103 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
2757104
Soạn HG 2757104 gửi 8785
5
Chuyên Ngữ văn
2757105
Soạn HG 2757105 gửi 8785
6
Chuyên Tiếng Anh
2757106
Soạn HG 2757106 gửi 8785
7
hệ Không chuyên
2757107
Soạn HG 2757107 gửi 8785

Trong thời gian chờ công bố điểm chuẩn chính thức vào các trường không chuyên, soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Vĩnh Long như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
1
Bình Minh
6757016
Soạn HG 6757016 gửi 8785
2
Hiếu Nhơn
6757015
Soạn HG 6757015 gửi 8785
3
Hiếu Phụng
6757014
Soạn HG 6757014 gửi 8785
4
Hòa Bình
6757030
Soạn HG 6757030 gửi 8785
5
Hòa Ninh
6757008
Soạn HG 6757008 gửi 8785
6
Hoàng Thái Hiếu
6757017
Soạn HG 6757017 gửi 8785
7
Hựu Thành
6757028
Soạn HG 6757028 gửi 8785
8
Lê Thanh Mừng
6757027
Soạn HG 6757027 gửi 8785
9
Long Phú
6757023
Soạn HG 6757023 gửi 8785
10
Lưu Văn Liệt
6757001
Soạn HG 6757001 gửi 8785
11
Mang Thít
6757009
Soạn HG 6757009 gửi 8785
12
Mỹ Phước
6757011
Soạn HG 6757011 gửi 8785
13
Mỹ Thuận
6757020
Soạn HG 6757020 gửi 8785
14
Năng khiếu TDTT
6757005
Soạn HG 6757005 gửi 8785
15
Nguyễn Hiếu Tự
6757013
Soạn HG 6757013 gửi 8785
16
Nguyễn Thông
6757002
Soạn HG 6757002 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Thiệt
6757010
Soạn HG 6757010 gửi 8785
18
Phạm Hùng
6757006
Soạn HG 6757006 gửi 8785
19
Phan Văn Hòa
6757025
Soạn HG 6757025 gửi 8785
20
Phú Quới
6757007
Soạn HG 6757007 gửi 8785
21
Phú Thịnh
6757024
Soạn HG 6757024 gửi 8785
22
Tam Bình
6757022
Soạn HG 6757022 gửi 8785
23
Tân Lược
6757019
Soạn HG 6757019 gửi 8785
24
Tân Quới
6757018
Soạn HG 6757018 gửi 8785
25
Trà Ôn
6757026
Soạn HG 6757026 gửi 8785
26
Trần Đại Nghĩa
6757021
Soạn HG 6757021 gửi 8785
27
Trưng Vương
6757003
Soạn HG 6757003 gửi 8785
28
Vĩnh Long
6757004
Soạn HG 6757004 gửi 8785
29
Vĩnh Xuân
6757029
Soạn HG 6757029 gửi 8785
30
Võ Văn Kiệt
6757012
Soạn HG 6757012 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top