Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018.
Tra nhanh điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 công lập tỉnh Nghệ An soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Nghệ An như sau: 

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Anh Sơn 1
2729001
Soạn: HG 2729001 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
2729002
Soạn: HG 2729002 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
2729003
Soạn: HG 2729003 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
2729004
Soạn: HG 2729004 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
2729005
Soạn: HG 2729005 gửi 8785
6
Đô Lương 1
2729006
Soạn: HG 2729006 gửi 8785
7
Đô Lương 2
2729007
Soạn: HG 2729007 gửi 8785
8
Đô Lương 3
2729008
Soạn: HG 2729008 gửi 8785
9
Đô Lương 4
2729009
Soạn: HG 2729009 gửi 8785
10
Đông Hiếu
2729010
Soạn: HG 2729010 gửi 8785
11
Tây Hiếu
2729011
Soạn: HG 2729011 gửi 8785
12
Hoàng Mai
2729012
Soạn: HG 2729012 gửi 8785
13
Huỳnh Thúc Kháng
2729013
Soạn: HG 2729013 gửi 8785
14
Kim Liên
2729014
Soạn: HG 2729014 gửi 8785
15
Lê Hồng Phong
2729015
Soạn: HG 2729015 gửi 8785
16
Nam Đàn 1
2729016
Soạn: HG 2729016 gửi 8785
17
Nguyễn Đức Mậu
2729017
Soạn: HG 2729017 gửi 8785
18
Nguyễn Xuân Ôn
2729018
Soạn: HG 2729018 gửi 8785
19
Phạm Hồng Thái
2729019
Soạn: HG 2729019 gửi 8785
20
Phan Đăng Lưu
2729020
Soạn: HG 2729020 gửi 8785
21
Quỳ Hợp
2729021
Soạn: HG 2729021 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 1
2729022
Soạn: HG 2729022 gửi 8785
23
Quỳnh Lưu 2
2729023
Soạn: HG 2729023 gửi 8785
24
Quỳnh Lưu 3
2729024
Soạn: HG 2729024 gửi 8785
25
Quỳnh Lưu 4
2729025
Soạn: HG 2729025 gửi 8785
26
Tân Kỳ 3
2729026
Soạn: HG 2729026 gửi 8785
27
THPT 1/5
2729027
Soạn: HG 2729027 gửi 8785
28
Yên Thành 2
2729028
Soạn: HG 2729028 gửi 8785
29
Bắc Yên Thành
2729029
Soạn: HG 2729029 gửi 8785
30
Nam Yên Thành
2729030
Soạn: HG 2729030 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top