Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018.

Tra nhanh điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 36) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Tiền Giang soạn tin:

HG Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Tiền Giang như sau: 

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bình Đông
2753001
Soạn HG 2753001 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
2753002
Soạn HG 2753002 gửi 8785
3
Cái Bè
2753003
Soạn HG 2753003 gửi 8785
4
Chợ Gạo
2753004
Soạn HG 2753004 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
2753005
Soạn HG 2753005 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
2753006
Soạn HG 2753006 gửi 8785
7
Gò Công
2753007
Soạn HG 2753007 gửi 8785
8
Gò Công Đông
2753008
Soạn HG 2753008 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
2753009
Soạn HG 2753009 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
2753010
Soạn HG 2753010 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
2753011
Soạn HG 2753011 gửi 8785
12
Long Bình
2753012
Soạn HG 2753012 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
2753013
Soạn HG 2753013 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
2753014
Soạn HG 2753014 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
2753015
Soạn HG 2753015 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
2753016
Soạn HG 2753016 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
2753017
Soạn HG 2753017 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
2753018
Soạn HG 2753018 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
2753019
Soạn HG 2753019 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
2753020
Soạn HG 2753020 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
2753021
Soạn HG 2753021 gửi 8785
22
Phú Thành
2753022
Soạn HG 2753022 gửi 8785
23
Phú Thạnh
2753023
Soạn HG 2753023 gửi 8785
24
Phước Thạnh
2753024
Soạn HG 2753024 gửi 8785
25
Rạch Gầm - Xoài Mút
2753025
Soạn HG 2753025 gửi 8785
26
Tân Hiệp
2753026
Soạn HG 2753026 gửi 8785
27
Tân Phước
2753027
Soạn HG 2753027 gửi 8785
28
Tân Thới
2753028
Soạn HG 2753028 gửi 8785
29
Thiên Hộ Dương
2753029
Soạn HG 2753029 gửi 8785
30
Thủ Khoa Huân
2753030
Soạn HG 2753030 gửi 8785
31
Trần Hưng Đạo
2753031
Soạn HG 2753031 gửi 8785
32
Trần Văn Hoài
2753032
Soạn HG 2753032 gửi 8785
33
Trương Định
2753033
Soạn HG 2753033 gửi 8785
34
Tứ Kiệt
2753034
Soạn HG 2753034 gửi 8785
35
Vĩnh Bình
2753035
Soạn HG 2753035 gửi 8785
36
Vĩnh Kim 
2753036
Soạn HG 2753036 gửi 8785
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang có 17.568 thí sinh dự thi. Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó môn Ngữ văn và môn Toán nhân hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).
Năm học 2017- 2018, toàn tỉnh có 388 lớp 10 với 15.603 học sinh. Với điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay vừa được công bố, điểm chuẩn của các trường cao hơn so với kỳ tuyển sinh lớp 10 của năm học 2016-2017.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top