Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Thái Bình năm học 2017-2018.
Tra nhanh điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Thái Bình soạn tin:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Thái Bình như sau: 

STT
Tên trường THPT
Mã môn
Soạn tin
1
Nguyễn Đức Cảnh
2726017
Soạn: HG 2726017 gửi 8785
2
Nguyễn Trãi
2726018
Soạn: HG 2726018 gửi 8785
3
Quỳnh Côi
2726005
Soạn: HG 2726005 gửi 8785
4
Bắc Đông Quan
2726009
Soạn: HG 2726009 gửi 8785
5
Đông Thụy Anh
2726012
Soạn: HG 2726012 gửi 8785
6
Lê Quý Đôn
2726016
Soạn: HG 2726016 gửi 8785
7
Nam Đông Quan
2726010
Soạn: HG 2726010 gửi 8785
8
Hưng Nhân
2726001
Soạn: HG 2726001 gửi 8785
9
Nam Tiền Hải
2726027
Soạn: HG 2726027 gửi 8785
10
Thái Phúc
2726015
Soạn: HG 2726015 gửi 8785
11
Bắc Duyên Hà
2726002
Soạn: HG 2726002 gửi 8785
Tiếp tục cập nhật ...
Tham khảo thêm:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
3
Bắc Kiến Xương
6726003
Soạn: HG 6726003 gửi 8785
4
Bình Thanh
6726004
Soạn: HG 6726004 gửi 8785
5
Chu Văn An
6726005
Soạn: HG 6726005 gửi 8785
6
Đông Hưng Hà
6726006
Soạn: HG 6726006 gửi 8785
8
Đông Tiền Hải
6726008
Soạn: HG 6726008 gửi 8785
10
Lê Quý Đôn
6726010
Soạn: HG 6726010 gửi 8785
11
Lý Bôn
6726011
Soạn: HG 6726011 gửi 8785
12
Mê Linh
6726012
Soạn: HG 6726012 gửi 8785
14
Nam Duyên Hà
6726014
Soạn: HG 6726014 gửi 8785
16
Nguyễn Du
6726016
Soạn: HG 6726016 gửi 8785
19
Phạm Quang Thẩm
6726019
Soạn: HG 6726019 gửi 8785
20
Phụ Dực
6726020
Soạn: HG 6726020 gửi 8785
22
Quỳnh Thọ
6726022
Soạn: HG 6726022 gửi 8785
23
Tây Thụy Anh
6726023
Soạn: HG 6726023 gửi 8785
24
Tây Tiền Hải
6726024
Soạn: HG 6726024 gửi 8785
25
Thái Ninh
6726025
Soạn: HG 6726025 gửi 8785
27
Tiên Hưng
6726027
Soạn: HG 6726027 gửi 8785
28
Vũ Tiên
6726028
Soạn: HG 6726028 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top