Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 của 40 trường THPT công lập tỉnh Hải Dương năm học 2017-2018.


Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Hải Dương 
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Hải Dương,
- Đề thi và đáp án các môn thi Toán - Ngữ văn.
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) công lập tỉnh Hải Dương, thứ tự điểm chuẩn dự kiến giúp các bạn học sinh và các bậc PHHS tham khảo và dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 40) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Hải Dương soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Hải Dương như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
1
Bến Tắm
6721001
Soạn HG 6721001 gửi 8785
2
Bình Giang
6721002
Soạn HG 6721002 gửi 8785
3
Cẩm Giàng
6721003
Soạn HG 6721003 gửi 8785
4
Cẩm Giàng II
6721004
Soạn HG 6721004 gửi 8785
5
Cầu Xe
6721005
Soạn HG 6721005 gửi 8785
6
Chí Linh
6721006
Soạn HG 6721006 gửi 8785
7
Đoàn Thượng
6721007
Soạn HG 6721007 gửi 8785
8
Đồng Gia
6721008
Soạn HG 6721008 gửi 8785
9
Đường An
6721009
Soạn HG 6721009 gửi 8785
10
Gia Lộc
6721010
Soạn HG 6721010 gửi 8785
11
Gia Lộc II
6721011
Soạn HG 6721011 gửi 8785
12
Hà Bắc
6721012
Soạn HG 6721012 gửi 8785
13
Hà Đông
6721013
Soạn HG 6721013 gửi 8785
14
Hoàng Văn Thụ
6721014
Soạn HG 6721014 gửi 8785
15
Hồng Quang
6721015
Soạn HG 6721015 gửi 8785
16
Hưng Đạo
6721016
Soạn HG 6721016 gửi 8785
17
Kẻ Sặt
6721017
Soạn HG 6721017 gửi 8785
18
Khúc Thừa Dụ
6721018
Soạn HG 6721018 gửi 8785
19
Kim Thành
6721019
Soạn HG 6721019 gửi 8785
20
Kim Thành II
6721020
Soạn HG 6721020 gửi 8785
21
Kinh Môn
6721021
Soạn HG 6721021 gửi 8785
22
Kinh Môn II
6721022
Soạn HG 6721022 gửi 8785
23
Mạc Đĩnh Chi
6721023
Soạn HG 6721023 gửi 8785
24
Nam Sách
6721024
Soạn HG 6721024 gửi 8785
25
Nam Sách II
6721025
Soạn HG 6721025 gửi 8785
26
Nguyễn Bỉnh Khiêm
6721026
Soạn HG 6721026 gửi 8785
27
Nguyễn Du
6721027
Soạn HG 6721027 gửi 8785
28
Nhị Chiểu
6721028
Soạn HG 6721028 gửi 8785
29
Ninh Giang
6721029
Soạn HG 6721029 gửi 8785
30
Phả Lại
6721030
Soạn HG 6721030 gửi 8785
31
Phúc Thành
6721031
Soạn HG 6721031 gửi 8785
32
Quang Trung
6721032
Soạn HG 6721032 gửi 8785
33
Thanh Bình
6721033
Soạn HG 6721033 gửi 8785
34
Thanh Hà
6721034
Soạn HG 6721034 gửi 8785
35
Thanh Miện
6721035
Soạn HG 6721035 gửi 8785
36
Thanh Miện II
6721036
Soạn HG 6721036 gửi 8785
37
Thanh Miện III
6721037
Soạn HG 6721037 gửi 8785
38
Trần Phú
6721038
Soạn HG 6721038 gửi 8785
39
Tứ Kỳ
6721039
Soạn HG 6721039 gửi 8785
40
Tuệ Tĩnh
6721040
Soạn HG 6721040 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top