Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi soạn tin:


HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

STT
Chuyên Lê Khiết
Mã môn
Soạn tin xem ĐC 2017 - 2018
1
Chuyên Toán
2735101
Soạn HG 2735101 gửi 8785
2
Chuyên Tin
2735102
Soạn HG 2735102 gửi 8785
3
Chuyên  Lý
2735103
Soạn HG 2735103 gửi 8785
4
Chuyên Hóa
2735104
Soạn HG 2735104 gửi 8785
5
Chuyên Sinh
2735105
Soạn HG 2735105 gửi 8785
6
Chuyên Văn
2735106
Soạn HG 2735106 gửi 8785
7
Chuyên Anh
2735107
Soạn HG 2735107 gửi 8785
8
Chuyên Sử
2735108
Soạn HG 2735108 gửi 8785
9
Chuyên Địa
2735109
Soạn HG 2735109 gửi 8785
10
Lớp không chuyên
2735110
Soạn HG 2735110 gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top