Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-2018.

Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa,
- Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa,
- Đề thi và đáp án các môn thi chuyên và môn không chuyên.
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa, thứ tự điểm chuẩn dự kiến giúp các bạn học sinh và các bậc PHHS tham hảo và dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các môn chuyên.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 8) vào lớp 10 năm học 2017-2018 chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa như sau: 
STT
Môn – Mã môn/lớp
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Toán
6741101
Soạn: HG 6741101 gửi 8785
2
Chuyên Lý
6741102
Soạn: HG 6741102 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
6741103
Soạn: HG 6741103 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
6741104
Soạn: HG 6741104 gửi 8785
5
Chuyên Tin học
6741105
Soạn: HG 6741105 gửi 8785
6
Chuyên Ngữ văn
6741106
Soạn: HG 6741106 gửi 8785
7
Chuyên Tiếng Anh
6741107
Soạn: HG 6741107 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
6741108
Soạn: HG 6741108 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top