Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm học 2017-2018.

 Tra cứu điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm học 2017-2018, soạn tin:

HG dấu cách Mã môn gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 chuyên Hạ Long năm học 2017-2018 như sau: 
STT
Chuyên Hạ Long
Mã môn
Soạn tin xem dkĐC 2107
26
Chuyên Toán
6717026
Soạn HG 6717026 gửi 8785
32
Chuyên Tin
6717032
Soạn HG 6717032 gửi 8785
27
Chuyên  Lý
6717027
Soạn HG 6717027 gửi 8785
28
Chuyên Hóa
6717028
Soạn HG 6717028 gửi 8785
29
Chuyên Sinh
6717029
Soạn HG 6717029 gửi 8785
30
Chuyên Văn
6717030
Soạn HG 6717030 gửi 8785
34
Chuyên Lịch sử
6717034
Soạn HG 6717034 gửi 8785
35
Chuyên Địa lý
6717035
Soạn HG 6717035 gửi 8785
31
Chuyên Anh
6717031
Soạn HG 6717031 gửi 8785
33
Chuyên Trung
6717033
Soạn HG 6717033 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top