Nếu sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét ĐH, CĐ 2017, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm.

Sau khi có điểm thi THPT quốc gia 2017, nếu có nguyện vọng, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh.
>> 
Nếu sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).

2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng*.

3. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

4. Bảng "Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển":

+ Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

+ Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi "nội dung điều chỉnh" vào cột (6) như sau:

-   Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

-   Nếu chỉ thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí  thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

-   Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.
Ví dụ:

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)
Thứ tự
NV ưu tiên
Mã trường
(chữ in hoa)
Mãngành/
 Nhóm ngành
Tên ngành/
Nhóm ngành
Mã tổ hợp môn
xét tuyển
1
BVH
52132654
Công nghệ thông tin
T01
2
QHI
52132654
Công nghệ thông tin
T01
3
BKA
52132654
Công nghệ thông tin
T01
4
VHD
52132654
Công nghệ thông tin
T01
……
Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)
Thứ tự
NV ưu tiên
(1)
Mã trường
(chữ in hoa)
(2)
Mã   ngành/
Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/
Nhóm ngành (4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung
 thay đổi (6)
1
QHI
52132654
Công nghệ thông tin
T01
2
2
BKA
52654783
Cơ khí
T01
3
KHA
52364897
Quản trị kinh doanh
T02
4
VHD
52132654
Công nghệ thông tin
T01
0
……


Trong ví dụ trên:

- Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;

- Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng2;

- Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.
Thí sinh bắt đầu nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2017 từ ngày 15/7/2017.
Theo bnews.vn
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top