Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn abc = 1. Tìm GTNN của biểu thức: 

Bài giải:

Trong 3 số a, b, c có tích bằng 1 luôn tồn tại hai số cùng nằm một phía so với 1.
Giả sử hai số đó là a và b.
Vậy GTNN của P = 1.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top