Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT khối chuyên Hà Nội năm học 2017-2018.

Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên ĐHSP, chuyên Ngữ, chuyên KHTN Hà Nội năm học 2017-2018, soạn tin:


HG dấu cách Mã môn gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường chuyên ĐHSP Hà Nội, chuyên KHTN ĐHQGHN, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN.
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường chuyên ĐHSP Hà Nội, chuyên KHTN ĐHQGHN, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN cụ thể như sau:

STT
Môn chuyên - Trường chuyên
Mã môn 
Soạn tin xem ĐCvào 10
năm học 2017-2018
1
THPT chuyên ĐHSP HN
2
Chuyên Toán
2701362
Soạn: HG 2701362 gửi 8785
3
Chuyên Tin
2701356
Soạn: HG 2701356 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
2701326
Soạn: HG 2701326 gửi 8785
5
Chuyên Lý
2701316
Soạn: HG 2701316 gửi 8785
6
Chuyên Hoá
2701305
Soạn: HG 2701305 gửi 8785
7
Chuyên Ngữ Văn
2701321
Soạn: HG 2701321 gửi 8785
8
Chuyên Tiếng Anh
2701336
Soạn: HG 2701336 gửi 8785
9
THPT chuyên KHTN ĐHQGHN
-
-
10
Chuyên Toán
2701363
Soạn: HG 2701363 gửi 8785
11
Chuyên Tin
2701357
Soạn: HG 2701357 gửi 8785
12
Chuyên Lý
2701315
Soạn: HG 2701315 gửi 8785
13
Chuyên Hoá
2701306
Soạn: HG 2701306 gửi 8785
14
Chuyên Sinh
2701327
Soạn: HG 2701327 gửi 8785
15
THPT chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN
-
-
16
Chuyên Tiếng Anh
2701337
Soạn: HG 2701337 gửi 8785
17
Chuyên Tiếng Nga
2701342
Soạn: HG 2701342 gửi 8785
18
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh, thi Pháp)
2701349
Soạn: HG 2701349 gửi 8785
19
Chuyên Tiếng Trung Quốc
2701351
Soạn: HG 2701351 gửi 8785
20
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh, thi Đức)
2701338
Soạn: HG 2701338 gửi 8785
21
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh, thi Nhật)
2701344
Soạn: HG 2701344 gửi 8785
22
Chuyên Tiếng Hàn (thi Anh, thi Nhật)
2701339
Soạn: HG 2701339 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top