Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương năm học 2017-2018.


Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương,
- Đề thi và đáp án các môn thi chuyên và môn không chuyên.
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương, thứ tự điểm chuẩn dự kiến giúp các bạn học sinh và các bậc PHHS tham khảo và dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các môn/lớp chuyên.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 12) vào lớp 10 năm học 2017-2018 Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương như sau: 
STT
Chuyên Nguyễn Trãi
Mã môn
Soạn tin xem ĐCdk vào 10
năm học 2017-2018
1
Chuyên Toán
6721101
Soạn HG 6721101 gửi 8785
2
Chuyên Tin
6721102
Soạn HG 6721102 gửi 8785
3
Chuyên Vật lý
6721103
Soạn HG 6721103 gửi 8785
4
Chuyên Hóa học
6721104
Soạn HG 6721104 gửi 8785
5
Chuyên Sinh
6721105
Soạn HG 6721105 gửi 8785
6
Chuyên Ngữ văn
6721106
Soạn HG 6721106 gửi 8785
7
Chuyên Sử
6721107
Soạn HG 6721107 gửi 8785
8
Chuyên Địa
6721108
Soạn HG 6721108 gửi 8785
9
Chuyên Tiếng Anh
6721109
Soạn HG 6721109 gửi 8785
10
Chuyên Tiếng Pháp
6721110
Soạn HG 6721110 gửi 8785
11
Chuyên Tiếng Nga
6721111
Soạn HG 6721111 gửi 8785
12
Lớp không chuyên
6721112
Soạn HG 6721112 gửi 8785
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top