Sở GD&ĐT Lai Châu hướng dẫn xét tuyển vào lớp 10 hệ GDTX năm học 2017-2018 trên địa bàn.
Thời gian tuyển sinh hoàn thành trước ngày 20/8/2017.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
STT
Đơn vị
Số lớp
Số học viên
1
Trung tâm GDTX - HN tỉnh
04
120
2
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tam Đường
02
45
3
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tân Uyên
02
60
4
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Than Uyên
02
50
5
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Thổ
02
90
6
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mường Tè
01
35
7
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sìn Hồ
02
60

Tổng
15
460
Căn cứ xét tuyển sinh: Đối với học sinh THCS, GDTX cấp THCS, căn cứ điểm tổng kết cả năm các môn học lớp 9; chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định.
Đối với các đối tượng khác: Căn cứ điểm tổng kết khóa học; chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định.

Xét trúng tuyển: Căn cứ điểm tổng kết, điểm ưu tiên, khuyến khích, lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu giao.
Theo GD&TĐ
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top