Tra cứu điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước năm học 2017-2018.
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa, Cận chuyên trường THPT chuyên Quang Trung và chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước năm học 2017-2018 bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã môn gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Quang Trung và chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước năm học 2017-2018 như sau: 

STT
Chuyên Quang Trung - BP
Mã môn
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Toán chuyên
2743101
Soạn: HG 2743101 gửi 8785
2
Toán - Tin
2743102
Soạn: HG 2743102 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
2743103
Soạn: HG 2743103 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
2743104
Soạn: HG 2743104 gửi 8785
5
Toán - Sinh chuyên
2743105
Soạn: HG 2743105 gửi 8785
6
Tiếng Anh chuyên
2743106
Soạn: HG 2743106 gửi 8785
7
Ngữ văn chuyên
2743107
Soạn: HG 2743107 gửi 8785
8
Cận chuyên
2743108
Soạn: HG 2743108 gửi 8785
STT
Chuyên Bình Long - BP
Mã môn
Soạn tin xem ĐC 2017
10
Toán chuyên
2743111
Soạn: HG 2743111 gửi 8785
11
Toán - Tin
2743112
Soạn: HG 2743112 gửi 8785
12
Vật lý chuyên
2743113
Soạn: HG 2743113 gửi 8785
13
Hóa học chuyên
2743114
Soạn: HG 2743114 gửi 8785
14
Toán - Sinh chuyên
2743115
Soạn: HG 2743115 gửi 8785
15
Tiếng Anh chuyên
2743116
Soạn: HG 2743116 gửi 8785
16
Ngữ văn chuyên
2743117
Soạn: HG 2743117 gửi 8785
17
Cận chuyên
2743118
Soạn: HG 2743118 gửi 8785
tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top