Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Định năm học 2017-2018 sớm nhất.

Tra cứu điểm chuẩn chính thức, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định bằng cách soạn tin:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Định như sau:

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
An Lương
2737001
Soạn HG 2737001  gửi 8785
2
Hòa Bình
2737002
Soạn HG 2737002  gửi 8785
3
Hoài Ân
2737003
Soạn HG 2737003  gửi 8785
4
Hùng Vương
2737004
Soạn HG 2737004  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
2737005
Soạn HG 2737005  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
2737006
Soạn HG 2737006  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
2737007
Soạn HG 2737007  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh Khiêm
2737008
Soạn HG 2737008  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
2737009
Soạn HG 2737009  gửi 8785
10
Nguyễn Du
2737010
Soạn HG 2737010  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
2737011
Soạn HG 2737011  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
2737012
Soạn HG 2737012  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
2737013
Soạn HG 2737013  gửi 8785
14
Quang Trung
2737014
Soạn HG 2737014  gửi 8785
15
Quốc học
2737015
Soạn HG 2737015  gửi 8785
16
số 1 An Nhơn 
2737016
Soạn HG 2737016  gửi 8785
17
số 1 Phù Cát 
2737017
Soạn HG 2737017  gửi 8785
18
số 1 Phù Mỹ 
2737018
Soạn HG 2737018  gửi 8785
19
số 1 Tuy Phước
2737019
Soạn HG 2737019  gửi 8785
20
số 2 An Nhơn
2737020
Soạn HG 2737020  gửi 8785
21
số 2 Phù Cát
2737021
Soạn HG 2737021  gửi 8785
22
số 2 Phù Mỹ
2737022
Soạn HG 2737022  gửi 8785
23
số 2 Tuy Phước
2737023
Soạn HG 2737023  gửi 8785
24
số 3 An Nhơn
2737024
Soạn HG 2737024  gửi 8785
25
số 3 Phù Cát
2737025
Soạn HG 2737025  gửi 8785
26
số 3 Tuy Phước
2737026
Soạn HG 2737026  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
2737027
Soạn HG 2737027  gửi 8785
28
Tây Sơn
2737028
Soạn HG 2737028  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
2737029
Soạn HG 2737029  gửi 8785
30
Trưng Vương
2737030
Soạn HG 2737030  gửi 8785
31
Võ Giữ
2737031
Soạn HG 2737031  gửi 8785
32
Võ Lai
2737032
Soạn HG 2737032  gửi 8785
tradiemthituyensinh.com 
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top