UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vòa lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh và THPT chuyên Hà Tĩnh năm học 2017 - 2018.
Theo đó, Sở GD Hà Tĩnh tổ chức 01 kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018, kế hoach cụ thể như sau:
Thi vào các trường THPT công lập không chuyên:
1. Môn thi, hình thức thi: Thi viết 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 
2. Thời gian làm bài: Toán, Ngữ văn: 90 phút; tiếng Anh: 60 phút.
3. Ngày thi: 6/6/2017
4. Hệ số điểm bài thi: Toán, Ngữ văn: hệ số 2; tiếng Anh: hệ số 1.
Thi vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh:
1. Vòng 1: sơ tuyển
2. Vòng 1: thi tuyển:
- Môn thi: thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn chuyên (Đối với chuyên Sử, Địa sử dụng môn Ngữ văn làm môn chuyên; chuyên tiếng Pháp sử dụng môn tiếng Anh làm môn chuyên)
- Ngày thi: ngày 6/6/2017 thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh chung với thi chung đề thi, lịch thi vào các trường THPT công lập không chuyên
       Ngày 7/6/2017 thi môn chuyên
- Đề thi môn chuyên: tự luận, riêng môn tiếng Anh có kiểm tra kỹ năng nghe.
- Thời gian làm bài môn chuyên: 150 phút
- Hệ số điểm bài thi: các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 3.
Nguồn: Sở GD Hà Tĩnh
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top