Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018.

Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 41) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Đồng Tháp soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Đồng Tháp như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bình Thạnh Trung
2750001
Soạn: HG 2750001 gửi 8785
2
Cao Lãnh - Thành phố
2750002
Soạn: HG 2750002 gửi 8785
3
Cao Lãnh 1
2750003
Soạn: HG 2750003 gửi 8785
4
Cao Lãnh 2
2750004
Soạn: HG 2750004 gửi 8785
5
Châu Thành 1
2750005
Soạn: HG 2750005 gửi 8785
6
Châu Thành 2
2750006
Soạn: HG 2750006 gửi 8785
7
Chu Văn An
2750007
Soạn: HG 2750007 gửi 8785
8
Đỗ Công Tường
2750008
Soạn: HG 2750008 gửi 8785
9
Đốc Bình Kiều
2750009
Soạn: HG 2750009 gửi 8785
10
Giồng Thị Đam
2750010
Soạn: HG 2750010 gửi 8785
11
Hòa Bình
2750011
Soạn: HG 2750011 gửi 8785
12
Hồng Ngự 1
2750012
Soạn: HG 2750012 gửi 8785
13
Hồng Ngự 2
2750013
Soạn: HG 2750013 gửi 8785
14
Hồng Ngự 3
2750014
Soạn: HG 2750014 gửi 8785
15
Kiến Văn
2750015
Soạn: HG 2750015 gửi 8785
16
Lai Vung 1
2750016
Soạn: HG 2750016 gửi 8785
17
Lai Vung 2
2750017
Soạn: HG 2750017 gửi 8785
18
Lai Vung 3
2750018
Soạn: HG 2750018 gửi 8785
19
Lấp Vò 1
2750019
Soạn: HG 2750019 gửi 8785
20
Lấp Vò 2
2750020
Soạn: HG 2750020 gửi 8785
21
Lấp Vò 3
2750021
Soạn: HG 2750021 gửi 8785
22
Long Khánh A
2750022
Soạn: HG 2750022 gửi 8785
23
Mỹ Quí
2750023
Soạn: HG 2750023 gửi 8785
24
Nguyễn Du
2750024
Soạn: HG 2750024 gửi 8785
25
Phú Thành A
2750042
Soạn: HG 2750042 gửi 8785
26
Nguyễn Văn Khải
2750026
Soạn: HG 2750026 gửi 8785
27
Phú Điền
2750027
Soạn: HG 2750027 gửi 8785
28
Tam Nông
2750028
Soạn: HG 2750028 gửi 8785
29
Tân Hồng
2750029
Soạn: HG 2750029 gửi 8785
30
Tân Phú Trung
2750030
Soạn: HG 2750030 gửi 8785
31
Tân Thành
2750031
Soạn: HG 2750031 gửi 8785
32
Thanh Bình 1
2750032
Soạn: HG 2750032 gửi 8785
33
Thanh Bình 2
2750033
Soạn: HG 2750033 gửi 8785
34
Tháp Mười
2750034
Soạn: HG 2750034 gửi 8785
35
Thị xã Sa Đéc
2750035
Soạn: HG 2750035 gửi 8785
36
Thiên Hộ Dương
2750036
Soạn: HG 2750036 gửi 8785
37
Thống Linh
2750037
Soạn: HG 2750037 gửi 8785
38
Tràm Chim
2750038
Soạn: HG 2750038 gửi 8785
39
Trần Quốc Toản
2750039
Soạn: HG 2750039 gửi 8785
40
Trần Văn Năng
2750040
Soạn: HG 2750040 gửi 8785
41
Trường Xuân
2750041
Soạn: HG 2750041 gửi 8785
tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top